Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2023-02-23 08:11

Är du aktieägare i Nordea? Anmälan till den ordinarie bolagsstämman och anvisningar om röstning

Nordeas ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 23 mars i Helsingfors – det är också möjligt att följa mötet via en direktsändning på Nordeas webbplats. Vi uppmanar alla aktieägare att utöva sin rösträtt och bidra till god bolagsstyrning i Nordea.
people walking down the stairs

Den ordinarie bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Som aktieägare i Nordea kan du framföra dina åsikter och rösta om viktiga ärenden såsom bokslut, utdelning och val av styrelseledamöter.

Vi ordnar också en webbsändning av den ordinarie bolagsstämman och det är möjligt att rösta på förhand om du väljer att följa stämman via webbsändningen. Dessutom kan du skicka frågor till en frågestund med högsta ledningen.

Mötet kommer att hållas i huvudsak på svenska och till vissa delar på finska och engelska med simultantolkning till engelska, finska och svenska.

Detaljerad information om den ordinarie bolagsstämman

Plats: Mässcentrum, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors

Tid:
12.30 EET: Dörrarna öppnas och deltagarna serveras kaffe
14.00 EET: Den ordinarie bolagsstämman börjar

Länk: Anslut till webbsändningen

Så här anmäler du dig till den ordinarie bolagsstämman och röstar: Mer information om mötesarrangemangen och förhandsröstningen samt hur du anmäler dig till den ordinarie bolagsstämman och ansluter till webbsändningen finns på nordea.com/sv/agm Det är möjligt att rösta på förhand 2–16 mars 2023.

Om oss