Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Caroline Törnquist

2023-03-17 10:16

Är du delägare i ett aktiebolag? Undvik vanliga fallgropar med aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal när man är flera som äger ett företag, är nästan vad man kan kalla common sense. Men, många tänker inte på att även familjerättsliga dokument – eller avsaknaden av dem – kan få konsekvenser om eller när något händer.
Caroline Törnquist, Senior Legal Client Adviser

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare där man bland annat kan avtala om hur ett bolag ägs och hur det ska styras med mera. Ett aktieägaravtal när man är flera som äger ett företag, är nästan vad man kan kalla common sense. Men, många tänker inte på att även familjerättsliga dokument – eller avsaknaden av dem – kan få konsekvenser om eller när något händer. I värsta fall inte bara för den enskilda delägaren, utan för alla bolagets delägare.  

Låt mig förklara hur och varför.  

Att driva bolag är krävande och tar mycket av ens vakna tid. Att då dessutom tänka på juridiken, såväl ur ett affärs- som familjerättsligt perspektiv, kanske inte kommer i första rummet. Det är dock ack så viktigt och kan stå dig dyrt om inte det finns korrekta dokument på plats. Något som gäller alla delägare.   

Som jurist får jag oftare frågan om aktierna i ett fåmansbolag ska ingå i en bodelning mellan makar om makarna skulle skilja sig, eller om en delägare avlider. Det enkla svaret är ja.  

Enligt huvudregeln utgör denna tillgång, alltså bolagsaktierna, giftorättsgods. Det är inte ovanligt att en delägares förmögenhet ligger i bolagsaktierna och av nettovärdet av dessa ska hälften delas vid en eventuell skilsmässa. Om delägaren saknar andra tillgångar för att lösa ut sin make kan det i värsta fall gå så långt att aktierna behöver säljas. Vilket kan påverka både företaget och dess övriga delägare.  

Som jurist får jag oftare frågan om aktierna i ett fåmansbolag ska ingå i en bodelning mellan makar om makarna skulle skilja sig, eller om en delägare avlider. Det enkla svaret är ja.  

Sannolikt var det inte tanken när bolaget startades och tyvärr är inte många medvetna om vad som kan hända. Ett äktenskapsförord hade kunnat förhindra den beskrivna situationen. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag och reglerar framför allt hur företaget ägs och hur det ska styras. Ett vanligt villkor i ett sådant avtal är att aktierna i bolaget ska utgöra respektive delägares enskilda egendom. Men den skrivningen räcker inte, i alla fall inte mellan delägaren och dennes make. 

Som gift äger varje make som regel sin egendom och ansvarar för sina egna skulder. Vid en skilsmässa eller ett dödsfall görs en bodelning, där vardera make har rätt till hälften av den totala nettoförmögenheten i äktenskapet, den så kallade giftorättsandelen. 

Aktieägaravtal måste därför i de allra flesta fall kompletteras med ett äktenskapsförord mellan respektive delägare och dennes make. Detta för att villkoret om enskild egendom ska uppfyllas. Har man inte gjort det har delägarens äkta make, enligt huvudregeln, rätt till hälften av aktiernas nettovärde vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.    

Är du som delägare inte gift utan sambo, så omfattas inte aktierna i bolaget av sambolagen och något avtal kring dessa ska inte skrivas. Det är endast bostad och i bostaden ingående lösöre som anskaffats för gemensamt boende som omfattas av en bodelning mellan sambor. Men om samborna gifter sig – då bör de skriva ett äktenskapsförord för att skydda aktierna vid en eventuell bodelning. 

När det gäller äktenskapsförord finns det flera saker att tänka på. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar och därför rekommenderar jag att man noga går igenom båda makarnas ekonomiska situation, så äktenskapsförordet inte blir till nackdel eller fördel för någon av dem. Ett äktenskapsförord ska vara förutsägbart för båda makarna. Kanske ska den i äktenskapet som inte äger företagsaktier ha annan egendom som sin enskilda egendom? Viktigt är att också diskutera och besluta om även avkastningen av företagsaktierna skall utgöra enskild egendom. Det måste uttryckligen anges i äktenskapsförordet om så är fallet. 

När man skrivit ett äktenskapsförord ska man vara medveten om att det är en färskvara som bör ses över med jämna mellanrum. Efter några år kan såväl familj som företag och ekonomi ha förändrats. Kanske har bolagsstrukturen ändrats eller aktierna i företaget sålts. För att uppdatera eller ta bort äktenskapsförordet måste man skriva och registrera ett nytt med den nya innebörden. Det förutsätter också att båda makarna är överens – ett äktenskapsförord kan inte göras ensidigt av endast ena maken. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt och det är en offentlig handling. Är du osäker på om ni redan har äktenskapsförord, eller vad som står i det, går det att beställa en kopia från äktenskapsregistret via Skatteverket. 

Ett testamente hänger också nära samman med dessa frågor. Ett testamente kan se till att aktier i bolag hamnar där du vill att de ska hamna. Det är inte alltid så att den legala arvsordningen stämmer med ägarens önskan om vem som ska ärva och på vilka villkor, till exempel att aktierna skall utgöra arvingens enskilda egendom. Kanske finns det ett hembud i bolagsordningen/aktieägaravtalet att ta hänsyn till när man upprättar ett testamente. 

Många är av uppfattningen att enskild egendom alltid ärvs av barnen, men det är inte självklart. Om du är gift med gemensamma barn, då ärver efterlevande make enligt lag allt efter den först avlidne, inklusive enskild egendom. Är du gift och har särkullbarn ärver även barnen och som sagt sambo har ingen arvsrätt. Det kräver testamente.  

Privatekonomi
Insikter