Beijer Ref – överdriven oro ger potential för aktiekursen

Martin Björsell

2023-10-27 09:03

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som erbjuder ett sortiment av produkter inom kyla, luftkonditionering och värmepumpar. De har även en egen tillverkning av framför allt miljövänliga produkter som är baserade på naturliga köldmedier. Bland deras leverantörer finns Toshiba, Carrier, Daikin och Mitsubishi. Bolaget är verksamt i över 30 länder och köper in 100 000 produkter från 1 200 leverantörer till sina 60 000 kunder. 

Beijer Ref aktien har backat kraftigt de senaste månaderna och sedan toppen i april är aktien ned runt 40 procent. Det har sammanfallit med en period av snabbt stigande räntor som lett till att den höga värderingen satts under press samtidigt som tillväxten visat tecken på att falna, något jag tror är av tillfällig karaktär. Dessutom har marknaden oroat sig över bolagets uppbyggnad av lager och det kortsiktigt svaga kassaflödet. 

Jag tror att bolaget valde att bygga lager efter en längre period av stark efterfrågan, då lager är viktigt för en distributör som Beijer Ref. Andra anledningen till lageruppbyggnaden tror jag har varit komponentproblematiken som ledde till att bolaget valde att beställa lite mer än vad som egentligen behövts, vilket i takt med att komponentproblemen löst sig hos underleverantörerna ledde till att Beijer Ref ”överbeställde”. 

Jag tror att bolaget har löst detta genom att dra ned på beställningarna och indikativt har man beställt 50-60 procent färre produkter under period. Det här räknar jag med kommer att leda till att lagernivåerna kommer ned ganska snabbt vilket talar för att kassaflödet kommer att förbättras framöver. Vi såg det första beviset på detta i bolagets rapport för det tredje kvartalet och jag räkna med att den trenden fortsätter även under årets sista kvartal.

Beijer Ref har haft en imponerande tillväxt med en årlig genomsnittlig rörelseresultattillväxt på runt 20 procent de senaste 20 åren och utsikterna för fortsatt stark tillväxt är goda i min mening. De är verksamma på attraktiva och regulatoriskt drivna marknader som ger stöd till efterfrågan och fortsatta förvärv ger en extra tillväxtpotential utöver den organiska tillväxten. Därtill räknar jag med att operativa effektiviseringsåtgärder i Europa, satsning på e-handel och egna varumärken samt synergipotentialen i förvärvet av amerikanska Heritage kommer att ge stöd till marginalerna framöver. Något som jag också tycker är intressant är att kunder i en svagare ekonomi i större utsträckning väljer reparationer framför utbyte vilket också är marginalhöjande.

Tillväxten drivs av trender som energieffektivisering, regeldrivna utbyten till gröna kylsystem och en ökad andel egna varumärken. Därtill kommer bolaget fortsätta genomföra tillväxtdrivande förvärv som ligger i bolagets DNA.

Jag tycker att nedgången har skapat ett intressant köpläge för den långsiktige i ett bolag som har en fantastisk tillväxthistorik men också väntas kunna växa starkt kommande år.

Beijer Ref aktien

Köp aktier  

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter