Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Annika Winsth

2022-05-24 12:24

Boränteprognos: Dubblerad boränta

Räkna med att boräntan dubbleras till årsskiftet samt att det inte går att utesluta att den stiger även nästa år. Räntor med längre löptider förväntas fortsätta upp ytterligare något.
chefekonom-annika-winsth

Inflationen är skyhög, långt över målet, vilket har fått Riksbanken att svänga om. Att Riksbanken fortsätter att höja räntan de närmaste mötena är i stort sett givet. Frågan är snarare med hur mycket.

Nordea räknar med att Riksbanken i linje med flera andra centralbanker är stressad över den höga inflationsnivån och inte minst den inhemska inflationen. Det talar för att Riksbanken höjer räntan med hela 0,5 procentenheter både på mötet i juni och i september samt att den fortsätter upp med 0,25 procentenheter i november. Det ger en reporänta på 1,5 procent och en boränta för många på det dubbla, det vill säga 3 procent.

Riksbankschef Stefan Ingves har flera gånger nämnt att hushållen bör ta höjd för en boränta på 3-4 procent. En ränta på 4 procent innebär att Riksbanken fortsätter att höja räntan även nästa år.

Nordeas bedömning är att hushållen efter många år av mycket låga räntor och en snabb skuldökning får svårt att bära en så stor kostnadsökning. I vart fall lär det påtagligt påverka såväl konjunktur som bostadsmarknad negativt.

Att flera centralbanker, inte minst den amerikanska och den europeiska, stramar åt gör att vi räknar med att konjunkturen dämpas under hösten och med att svenska bostadspriser faller med 10 procent från topp till botten.

Visar det sig att centralbankernas åtstramningar inte får bukt med inflationen och de fortsätter att höja räntan nästa år lär nedgången bli betydligt mer kännbar och smärtsam, inte minst för många på bostadsmarknaden.

Det är klokt att ta höjd för att räntor en längre tid ska ligga på en ny nivå och att det får bostadspriser att falla tillbaka mer tydligt.

I nuvarande läge är det mycket svårt att ge råd om hur hushåll bör agera med sina bostadslån. Utgångspunkten är att räntor med kort löptid ska upp och på sikt sannolikt mer än vad de bundna räntorna kostar idag.

 

  2022-05-24 3 mån dec-22 jun-23 dec-23
Reporäntan 0,25 0,75 1,50 1,50 1,50
Boränta Nordea          
3 mån 2,79 3,29 4,00 4,00 4,00
2 år 3,55 3,90 4,10 4,10 4,10
5 år 3,98 4,05 4,15 4,20 4,15

 

Börs och investeringar
Insikter