Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Annika Winsth

2024-04-26 09:36

Boränteprognos: En räntesänkning allt närmare i tid

Svensk inflation kom in lågt i mars och klart lägre än Riksbanken förväntat. Det och en svag konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i maj. En svag krona på grund av en osäker omvärld utgör en risk, men väger inte tillräckligt tungt för att Riksbanken ska avvakta.
Chefeconom Annika Winsth

Med det sagt är det klokt att vara ödmjuk. De geopolitiska riskerna har kastat ut oss på en ny spelplan. Det är inte rimligt att göra en prognos på att läget eskalerar så mycket att Riksbanken känner sig nödgad att avstå en första räntesänkning i maj, men det kan vara klokt att ha lite större marginaler i nuvarande läge. 

Vice riksbankschef Martin Flodén, som röstar för sista gången i maj, antydde på ett event Nordea ordnade att han var bekväm med nuvarande kronkurs. Även riksbankschef Erik Thedéen har uttryckt sig på ett liknande sätt. Nordeas bedömning är att kronan behöver försvagas upp mot 11,80 mot euron för att Riksbanken eventuellt ska avstå från att sänka styrräntan. Där är vi inte.

Oavsett är svensk ekonomi nu så svag att en styrränta på dagens 4 procent är alltför hög och åtstramande. Det talar för flera räntesänkningar i följd. Många företag är i behov av räntesänkningar för att de inte ska behöva varsla eller ännu värre gå i konkurs. Sannolikt står vi lite vid ett vägskäl konjunkturellt, där tidpunkten för första räntesänkningen och antalet sänkningar spelar stor roll. 

Men även om Riksbanken sänker räntan i snabb takt, i linje med Nordeas prognos ner till 2,5 procent, är det en styrränta klart över den nivån som gällde före Riksbanken inledde räntehöjningarna. Det innebär att hushållen står inför en fortsatt ekonomisk kostnadspress.

Räntor med längre löptider har varierat relativt mycket den senaste tiden. Konjunkturläget och att Riksbanken förväntas sänka styrräntan inom kort talar dock för att dessa räntor inte stiger mer nämnvärt framöver. 

Bolåneräntorna är fortfarande betydligt lägre för bundna löptider än för den rörliga tremånadersräntan. Då osäkerheten är stor bör hushåll som överväger att binda sina bolån sannolikt titta på de kortare löptiderna. Nordeas genomsnittliga tvååriga bolåneränta talar för att den kan vara attraktiv om Riksbanken stannar vid de tre sänkningar som ligger i dess huvudscenario. Blir det fler sänkningar och mer i linje med Nordeas prognos är det lite mer tveksamt om det lönar sig.

 2024-04-253 måndec-24jun-25dec-25
Styrräntan4,003,502,502,502,50
Boränta Nordea     
3 mån5,995,454,654,654,65
2 år4,644,404,004,004,00
5 år4,194,053,854,154,25
Ekonomi
Insikter