Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Annika Winsth

2021-06-24 09:50

Boränteprognos: Mindre stimulanser – högre ränta

Återhämtningen är stark. Det är därmed rimligt att centralbanker signalerar mindre stimulanser framöver. Det betyder att räntorna har bottnat av såväl konjunkturella skäl som stimulansskäl.
chefekonom-annika-winsth

Vi är nu på väg ut ur pandemin. Ekonomiskt har vi lagt den bakom oss och tillväxttakten är mycket hög på många håll. Vi jämför med en extremt svag vår 2020 samtidigt som många länder öppnar upp och stimulanserna är fortsatt massiva. Efterfrågan är stark då världshandeln fungerar väl och hushållen har sparat i ladorna.

Till det ska läggas brist på komponenter efter produktionsstopp på grund av pandemin. I den miljön har råvarupriser skenat och tillgångsslag stigit kraftigt i värde. Mer varaktiga prisökningar kan resultera i inflation och centralbanker som behöver strama åt.

Det finns dock skäl att tro att råvarupriserna har toppat och att den kinesiska konjunkturen gör det inom kort. Kina var först in i återhämtningen och lär vara först ut ur den. Redan nu bromsas kreditgivningen där, vilket bör få effekter på efterfrågan med inte allt för lång eftersläpning. Lägre efterfrågan dämpar prisökningarna.

Samtidigt flaggar den amerikanska centralbanken för åtstramningar tidigare än vad den indikerat härförleden. Även i USA har återhämtningen kommit långt och det är brist på kompetens. Det är tydligt att den här krisen är något helt annat än vad vi har sett historiskt. Ekonomierna och sysselsättningen studsar upp kraftigare och krisen är inte alls lika varaktig som brukligt.

Mindre stimulanser dämpar efterfrågan och i de bästa av världar glider vi in i en mjuklandning mot slutet av nästa år. Även i euroområdet har återhämtningen tagit fart, men den släpar efter Kina och USA. Det talar för att den europeiska centralbanken för en fortsatt mycket expansiv politik länge ännu och det lär hålla tillbaka även Riksbanken från att trycka på bromsen.

Räntor med längre löptider har stigit en del på grund av den snabba återhämtningen. På sikt förväntas de stiga ytterligare, men en viss osäkerhet om när stora centralbankerna, däribland den amerikanska, ska agera håller tillbaka en ytterligare uppgång i närtid.

Den korta räntan som styrs av Riksbankens agerande ligger still. Hushåll som funderar på att binda delar av sina lån gör det därmed till attraktiva nivåer en tid till då räntan med längre löptider fortsatt är lägre än den med kort.

  2021-06-24 3 mån dec-21 jun-22 dec-22
Reproräntan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boränta Nordea          
3 mån 2,39 2,39 2,39 2,45 2,45
2 år 1,75 1,75 1,80 1,95 2,00
5 år 1,89 1,89 1,95 2,00 2,15
Insikter