Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2021-11-26 13:37

Boränteprognos: Räntan sidledes

Stark efterfrågan och fortsatta utbudsstörningar efter pandemin har drivit upp inflationen. Allt fler centralbanker signalerar minskade stimulanser, vilket talar för högre räntor.
Annika Winsth, Chief Economist
Chefekonom Annika Winsth Nordea

En stark global efterfrågan och en urstark svensk ekonomi har resulterat i att pristrycket rusat på sina håll. Brist på kompetens har även öppnat för viss löneglidning. Risken för inflation är större än på länge och det är mycket som talar för att den ligger en bra bit över målet de närmaste månaderna.

Trycket på centralbankerna att minska stimulanserna blir allt mer påtagligt och flera har signalerat att de ämnar göra så. Det är önskvärt då expansiv krispolitik i en stark konjunktur riskerar att leda till överhettning med risk för framtida bubblor.

En överhettad konjunktur utgör nu en större risk än tillfälligt hög inflation på grund av pandemin. Om förtroendet för att centralbankerna ska hinna bromsa i tid brister kan priset bli högt i bemärkelsen att de behöver ta i mer för att återfå det.

Flera centralbanker lär höja räntan nästa år, men vad gäller Riksbanken är det mer sannolikt att de istället minskar balansräkningen. Även det betyder högre räntor då minskade köp från Riksbanken trycker upp räntenivån på till exempel bostadsräntor.

Finansmarknadens aktörer har dock redan prisat in högre räntor och enligt Nordeas bedömning fler räntehöjningar än vad Riksbanken lär leverera. Det talar för att räntorna kan falla tillbaka något.

Även högre smitta i omvärlden kan få Riksbanken att vilja fortsätta med stimulanser längre för att undvika att riskera att strama åt för tidigt. Det är klokt att vara ödmjuk inför viruset, men de ekonomiska konsekvenserna från pandemin är numera små. Bristen på arbetskraft och risken för överhettning är betydligt större än risken för arbetslöshet och svag efterfrågan.

För bolånekunder innebär minskade stimulanser högre räntor samtidigt som marknaden sprungit för fort, vilket bör hålla emot en uppgång något. Det talar för att ränteutvecklingen går sidledes en tid.

Flera bolåneinstitut har även nyligen höjt räntorna på grund av högre finansieringskostnader och det lär därmed dröja ett tag innan de höjer igen om det inte sker något oväntat.

Annika Winsth/chefekonom

  2021-11-26 3 mån jun-22 dec-22 dec-23
Reporäntan 0,00 0,00 0,00 0,00  
Boränta Nordea          
3 mån 2,39 2,39 2,39 2,40 2,45
2 år 1,90 1,85 1,85 2,00 2,05
5 år 2,14 2,10 2,05 2,05 2,25
Privatekonomi