Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Annika Winsth

2022-04-28 13:15

Boränteprognos: Räntor ska upp mer

Riksbanken höjer räntan och avfärdar inte helt marknadens prissättning. Räkna med en procentenhets högre ränta i år och att det kan bli mer nästa år. Oavsett blir uppgången procentuellt mycket stor och lär påverka såväl ekonomi som bostadsmarknad.
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Så sent som i februari gav Riksbanken besked om att den inte ämnade höja räntan förrän 2024. Nu låter det mycket annorlunda. Kriget har drivit upp en redan hög inflation, vilken nu ligger över 6 procent, det vill säga mer än tre gånger så högt som Riksbankens mål på 2 procent.

Läget har ändrats snabbt, men trycket i ekonomin var högt redan innan pandemi och krig. Låga räntor har under många år drivit på efterfrågan och därmed tillgångspriser såsom bostäder.

Skuldsättningen har ökat och hushållen är räntekänsliga. Det betyder inte att de behöver gå från hus och hem om räntorna stiger markant, men att de kan behöva sänka sin levnadsstandard påtagligt.

I snitt lånar hushållen till en rörlig ränta på 1,50 procent. Om vi antar att den vid årets slut är 2,50 eller än värre fortsätter upp till 4,00 under nästa år, vilket är det finansmarknadens aktörer räknar med, blir kostnadsökningen mycket påtaglig.

Den amerikanska centralbanken Fed, vars politik har stor betydelse för global efterfrågan, sätter avtryck även på svensk räntemarknad. Räntor med längre löptider har stigit, men ska upp mer. Men framförallt är det styrräntor som stiger framöver. Finansmarknadens aktörer räknar med hela tio höjningar från Riksbanken. Det lär det inte bli, men fyra, fem höjningar bör man räkna med. Det talar för att den rörliga boräntan ska upp med en procentenhet i år.

Att långräntorna stiger betyder att det blir dyrare att binda sina bolån framöver. För hushåll som är oroliga och sårbara för högre räntor kan det vara på sin plats att binda räntan trots att de redan höjts flera gånger.

  2022-04-28 3 mån dec-22 jun-23 dec-23
Reporäntan 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00
Boränta Nordea          
3 mån 2,50 3,00 3,50 3,50 3,50
2 år 2,79 3,20 3,30 3,25 3,20
5 år 3,14 3,55 3,55 3,50 3,40

 

Börs och investeringar
Insikter