Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Annika Winsth

2023-02-24 13:09

Boränteprognos: Riksbanken höjer 75 punkter till

Överraskande hög inflation i januari får Riksbanken att höja styrräntan mer än vad den tidigare signalerat. Det är tydligt att alla ledamöter i direktionen är bekymrade och Nordeas prognos är nu att styrräntan höjs med 0,5 procentenheter i april och med 0,25 procentenheter i juni till 3,75 procent.
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Det betyder att hushåll som lånar till en rörlig ränta bör ta höjd för att bolåneräntan stiger med ytterligare 0,75 procentenheter i närtid och att listräntan därmed närmar sig 6 procent.

Därtill har underliggande räntor med längre löptider stigit då utsikterna om den globala konjunkturen är något mindre pessimistiska. Det talar för att även bundna bostadsräntor kan komma att stiga i närtid.

Nordeas syn är svensk ekonomi redan är pressad av det höga kostnadsläget och av kraftigt höjda räntor. Innevarande år är ett förlorat konjunkturår och inte minst hushållen befinner sig i en ny situation.

Redan i november förra året räknade Nordea med att såväl BNP som den privata konsumtionen skulle falla med 1,8 procent i år, vilket är ett mycket stort tapp i en historisk jämförelse. Riskerna har nu ökat då Riksbanken förväntas höja räntan mer än vad som låg i den kalkylen.

Ytterligare räntehöjningar under våren leder sannolikt till att Riksbanken sänker räntan kraftigt tidigt nästa år. Nordeas bedömning är att styrräntan ligger på 2 procent i november 2024. Det är en snabb nedgång, men det är fortfarande en ränta som ligger långt över nivån före kriget.

Taktiskt är det långt ifrån självklart hur man ska agera som bolånetagare. Grundtipset får nog ändå bli att ligga kvar kort om ekonomin klarar högre räntor i närtid. Risken är annars att räntan binds till en nivå som är fördelaktig på kort sikt, men som redan under nästa vår börjar kosta.

För hushåll som har små marginaler och inte kan bära högre kostnader är det rimligt att överväga att binda på ett år. Även om Riksbanken sänker räntan i snabb takt nästa år lär inte priset för att binda på ett år bli särskilt högt.

Oavsett hur man väljer att göra är det klokt att amortera så mycket den egna ekonomin tillåter. Det ekonomiska läget är mycket osäkert och priset på lånade pengar är högt jämfört med vad vi som hushåll har vants oss vid.

  2023-02-24 3 mån jun-23 dec-23 dec-24
Styrräntan 3,00 3,50 3,75 3,75 2,00
Boränta Nordea          
3 mån 5,14 5,65 5,85 5,60 4,20
2 år 4,84 5,00 5,00 4,75 4,20
5 år 4,49 4,65 4,65 4,50 4,40
Ekonomi
Insikter