Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Annika Winsth

2022-06-22 09:21

Boränteprognos: Ta höjd för högre räntor

Inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och ligger långt över Riksbankens mål. Risken är stor att räntan höjs med 0,5 procentenheter vid alla tre återstående möten i år till en ränta på 1,75 procent. Även långräntorna förväntas stiga, men inte lika mycket.
Annika Winsth, Chief Economist

Tonläget hos flera centralbanker har skärpts. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer nu med 0,75 procentenheter per tillfälle och banken lär fortsätta i den takten framöver. Den europeiska centralbanken ECB står i startgroparna för att börja höja. Även här har inflationen överraskat på uppsidan och ECB förvänts höja i rask takt i närtid.

I den miljön blir det svårt för Riksbanken att inte haka på, dels för att inflationen även i Sverige är långt över målet, dels för att kronan försvagas om Sverige inte går i takt med övriga länder. En svagare krona gör att inflationen drivs på ytterligare, vilket inte är önskvärt i närtid.

När Riksbanken höjer räntan påverkar det mer eller mindre omgående de hushåll som lånar till rörlig 3-månadersränta. Det betyder att räntan för många mer än fördubblas till årsskiftet om Nordea har rätt i sin prognos.

Räntor med längre löptider styrs av den globala räntenivån och de har stigit markant, vilket fått även hypoteksinstituteten att höja de bundna räntorna. Hur Fed agerar spelar därmed stor roll även för svenska räntor.

För hushåll som funderar på att binda räntan på sina lån är det beslutet betydligt svårare idag då de bundna räntorna har hunnit stiga en hel del. Ju längre man väljer att binda desto högre är räntan idag. Det gör att det är osäkert om det lönar sig att binda så långt som på 5 år eller längre.

Å andra sidan är osäkerheten för tillfället mycket stor. I skrivande stund är risken större att Riksbanken höjer mer än mindre. En bindningstid på 2 år är kanske det som känns mest attraktivt idag om man önskar binda. Risken att det blir dyrköpt är mindre än på 5 år och det ger viss respit om räntan skulle stiga än mer.

Oavsett hur man väljer att göra är det klokt att ta höjd för betydligt högre boräntor framförallt på de korta löptiderna. Det särskilt om man har stora lån och små marginaler.

  2022-06-22 3 mån dec-22 jun-23 dec-23
Reporäntan 0,25 1,25 1,75 1,75 1,75
Boränta Nordea          
3 mån 2,79 3,70 4,05 4,10 4,10
2 år 4,15 4,60 4,60 4,50 4,40
5 år 4,48 4,85 4,85 4,60 4,55

 

Ekonomi
Insikter