Caroline Törnquist

2021-07-01 10:02

Drömmer du om att flytta utomlands? Se upp för de juridiska fallgroparna

Att bosätta sig utomlands är något många drömmer om. Men vad gäller om något händer i det nya hemlandet - till exempel om man skiljer sig, blir sjuk eller dör? Här ger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea, juridiska tips för dig som planerar en flytt till utlandet.

Det finns flera anledningar till varför man väljer att bosätta sig i ett annat land. Det kan vara arbetsmöjligheter, studier, flytt för kärleken eller längtan efter värme. Inför en flytt är det många praktiska saker att tänka på. Det kan till exempel vara arbetstillstånd, sjukvård och skolor för barnen. Lika viktigt är det att sätta sig in i vilka juridiska konsekvenser det kan få på det familjerättsliga planet.

– Det finns flera saker att vara uppmärksam på, och det är viktigt att sätta sig in vad som gäller i det land man flyttar till. Du kan mycket väl behöva skriva kompletterande familjejuridiska handlingar eller upprätta nya som är giltiga. Och kom ihåg att till exempel testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakter är färskvaror som kan behöva ses över med jämna mellanrum – oavsett var i världen du bor, säger Caroline Törnquist.

Detta kan vara viktigt att tänka på även om du endast har fritidsbostad utomlands, det vill säga att du inte har flyttat permanent.  

Vad gäller om vi skiljer oss?

Vad som gäller vid skilsmässa är olika från land till land, och reglerna kan kännas främmande och ålderdomliga om man jämför med reglerna som gäller i Sverige. Det finns exempelvis länder där man måste kunna visa att äktenskapet har brutit samman och uppge giltiga skäl till varför man väljer att skiljas. Olika länder har också olika regler för bodelning vid skilsmässa.

– Inför en utlandsflytt kan ni som makar upprätta ett äktenskapsförord med ett svenskt lagval, alltså att svensk lag ska tillämpas vid eventuell bodelning. Men det är viktigt att kontakta en jurist i det nya landet för att stämma av att både äktenskapsförordet och lagvalet är giltigt, säger Caroline Törnquist.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt enligt svenska regler ska det registreras hos Skatteverket.
 

Viktigt att också vara medveten om är att arvsskatt, i någon form, tas ut i de flesta länder. Det skiljer sig från Sverige där arvsskatten avskaffades 2004.

Caroline Törnquist, familjerättsjurist Private Banking Nordea.

Vad gäller om jag blir sjuk?

I Sverige kan du sedan 2017 upprätta en framtidsfullmakt där du själv bestämmer vem eller vilka som ska ta över och sköta både dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dag du själv inte kan på grund av exempelvis varaktig sjukdom, allvarlig olycka eller när åldern har tagit ut sin rätt.
Framtidsfullmakter finns numera i många länder och det är viktigt att vara medveten om att det är olika formkrav för en framtidsfullmakt beroende på vilket land som de upprättats i. En framtidsfullmakt som upprättats i Sverige är inte per automatik giltig i utlandet. Du kan alltså behöva upprätta en i det land du vill att den ska gälla.  

– Det finns även länder i världen som inte erbjuder framtidsfullmakter och det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för det land du bosätter dig i. Risken är annars stor att det blir en tråkig överraskning om du har trott att du är skyddad av din svenska framtidsfullmakt. Ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig så det blir som du vill ha det den dagen du själv inte kan ta beslut om din ekonomi och personliga omsorg, säger Caroline Törnquist.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt.
 

Vad gäller när jag dör?

Om du som svensk medborgare flyttar, alltså tar hemvist i ett annat land, kan det vara så att utländsk rätt tillämpas på arvet efter dig. Det kan alltså innebära att de svenska arvsreglerna, till exempel att make/maka ärver före gemensamma barn och att barn från tidigare relationer (så kallade särkullbarn) alltid har rätt till sin laglott, inte gäller i ditt nya hemland.

I Sverige har vi sedan 2015 en lagstiftning gällande arv i internationella situationer vilken bygger på en EU-förordning. Denna lagstiftning reglerar alltså arv inom EU, till exempel vilket lands domstol som har behörighet och vilket lands lag som ska gälla. I andra fall, till exempel vad gäller arv utanför EU, gäller andra regler och det är viktigt att vara uppmärksam så att inte olika länders lagar kollidera med varandra.

– Denna lagstiftning gör det bland annat möjligt för dig som svensk medborgare att välja att svensk lag ska gälla ifall du flyttar inom EU, och inte vill att ditt nya hemlands lag ska gälla. Det behöver du skriva in i ditt testamente. Stäm också av med en lokal jurist om testamentet måste upprättas i särskild form, till exempel vilka formkrav som gäller och om det behöver registreras eller översättas, säger Caroline Törnquist.

Viktigt att också vara medveten om är att arvsskatt, i någon form, tas ut i de flesta länder. Det skiljer sig från Sverige där arvsskatten avskaffades 2004.

Privatekonomi