2024-01-15 15:59

Företagare 2024: Håll i och håll ut

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea, blickar in i det nya året och delar med sig av sina tankar om hur du som företagare kan förbereda dig.
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea.
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea.

När jag ser tillbaka på 2023 så var det ett utmanande år för många företagare. Höga räntor, ökande kostnader och en fortsatt orolig omvärld satte press på våra hushåll och företag. Vi ser att det sett olika ut över landet, där norr påverkats mindre än söder, och även mellan branscher, där bygg- och fastighetsbranschen drabbats mer än andra. Det har varit tufft. 

Men i de kundmöten jag haft under året har jag ofta imponerats av den kreativitet och handlingskraft som jag mött. Många har avvaktat med större investeringar och istället sett över sina kostnader, vilket är klokt. Vissa, som till exempel delikatessföretaget Gridelli, har justerat sina affärsmodeller och hittat nya intäktsströmmar. 

Blickar vi nu framåt mot 2024 ser vi att osäkerheten i omvärlden består men framtiden ter sig ändå mer förutsägbar. 

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea.

Jag har också sett en ökad medvetenhet vad gäller hållbarhet, kanske främst på miljö- och klimatområdet där fossila utsläpp står i fokus. Flera företag har sett över sin energianvändning, bytt från fossildrivna bilar till elbilar. 

Blickar vi nu framåt mot 2024 ser vi att osäkerheten i omvärlden består men framtiden ter sig ändå mer förutsägbar. Mycket talar för att styrräntan har toppat och räntesänkningar väntas till hösten, men den kommer att landa på högre nivåer än tidigare. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Genom att ta hand sina medarbetare, bygga in trygghet i verksamheten och ha koll på nya regelverk och på så sätt rusta företaget inför att det vänder. 

Satsa på medarbetarna 

Medarbetarna är företagets främsta tillgång och viktiga ambassadörer. När de mår bra, mår ofta företaget bra. Varslen har ökat och förväntas öka ännu mer under 2024. Det här skapar så klart oro. 

Medarbetarna är företagets främsta tillgång och viktiga ambassadörer.

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea.

Så ta tillfället i och akt se till att ha bra processer och system på plats som stöttar när ni anställer, tar hand om och utvecklar era anställda. För att behålla och attrahera nya medarbetare är attraktiva förmåner såsom bra pensions- och försäkringslösningar viktiga att ha på plats. 

Bygg in trygghet i verksamheten

Många företag valde att investera i trygghet under förra året. Det handlade främst om tjänster som hjälper företaget att parera svängningar i räntor och valutor. På kort tid har vi till exempel sett en snabb förstärkning av kronan. Efter att nyligen ha toppat på nivåer om 12 kr per Euro, ligger den idag istället närmare 11 kr. 

Som småföretagare kan du dessutom gynnas av att automatisera din valutahantering.

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea.

Det här kan slå hårt på exporterande företag. Om ditt företag har handel med utlandet, se till att få koll på var just dina valutarisker ligger i verksamheten och undersök om och hur du kan risksäkra dessa. Som småföretagare kan du dessutom gynnas av att automatisera din valutahantering

Lyft blicken – ny lagstiftning som påverkar

Det är mycket som händer under 2024, som påverkar dig som företagare, så passa på att få koll på det som påverkar ditt företag. I juni är det tillexempel dags för EU-val. EU kan kännas långt bort, men vad som bestäms där har en stor påverkan på din och min vardag. Vid årsskiftet kom till exempel världens första lagstiftning för artificiell intelligens på plats. 

En ny rapporteringsstandard för hållbarhet börjar gälla i januari. Den gäller främst för större bolag, men frågor och krav kommer att påverka mindre företag

Åsa Allder, chef för småföretagsmarknaden på Nordea.

I januari börjar den nya rapporteringsstandarden för hållbarhet gälla (CSRD Corporate Sustainability reporting directive). Den gäller främst för större bolag, men frågor och krav kommer även att sippra ned till småföretagare då man ofta är underleverantör till ett större företag. Ett sätt att börja är att faktiskt få koll på sina utsläpp. Här samarbetar Nordea med Normative som erbjuder en kostnadsfri utsläppskalkylator för mindre företag. Kanske kan vara något att testa?. 

På hemmaplan presenteras i maj också 3:12 utredningen. Förhoppningsvis pekar den på möjligheter för att förenkla regler och göra det lättare att attrahera och behålla kompetens. 

Sist men inte minst, glöm inte att kul på jobbet och testa nya saker. Jag testade bland annat ChatGpt för att sätta en passande rubrik till denna artikel. Nu slutade det ändå med att jag valde min egen. Men en sak är säker, jag kommer fortsätta att testa, för att våga prova nya saker och utvecklas framåt.  

Få koll på kassaflödet

Ditt företags kassaflöde kan påverkas av olika faktorer, bland annat konjunkturssvängningar. I vår guide får du tips på hur du kan få balans i ditt kassaflöde.

Läs mer

Hantera valutarisker

Att göra affärer innebär alltid en risk och när du gör affärer med andra länder tillkommer ytterligare ett riskelement – valutafluktuationer.  Vi har lösningar som täcker olika scenarier och riskprofiler och kan erbjuda olika instrument för hantering av valutarisken.

Läs mer

Pensions- och försäkringslösningar

Vi har pensionsförsäkringar både för dig som egenföretagare och för dig som driver bolag med flera anställda. Se hur du kan ta fram ett upplägg som både bygger in trygghet i företaget och skapar en attraktiv arbetsplats. 

Läs mer
Tillväxt i företag