2022-06-08 08:15

”Krävs policyer och påverkansarbete som kompletterar varandra”

Fair Finance Guide har publicerat sin årliga rapport om svenska bankers policyer och riktlinjer. Nordea får beröm för att vara den enda banken som satt upp både kort- och långsiktiga omställningsmål för hela den finansiella verksamheten, men kritik för att inte utesluta fossilbolag ur alla fonder. Anders Langworth, chef för Group Sustainability, förklarar hur Nordea arbetar med den gröna omställningen.
Nordea Head of Sustainability Anders Langworth

Vad är din kommentar till årets rapport?

”Vi välkomnar rapporten och tycker det är bra att bankers policyer granskas och jämförs. Det är dock viktigt att komma ihåg att Fair Finance Guide enbart jämför bankers policyer men exempelvis inte hur effektiva banker är i sitt påverkansarbete. Om vi ska nå målen för Parisavtalet är vetenskapen tydlig med att vi även aktivt måste påverka företag att ställa om.

”Att exkludera företag genom policyer löser i sig inte problematiken med bolagens utsläpp utan innebär tyvärr ofta att företagens utsläpp istället fortsätter hos någon annan aktör eller ägare – man skjuter helt enkelt problemet vidare. Det tycker inte vi är ansvarsfullt och kommer inte lösa omställningen som måste ske nu. Vi vill inte stå på sidlinjen. Vi vill – och ska – istället vara med och göra aktiv skillnad för det bättre och då krävs både policyer och påverkansarbete som kan komplettera varandra.”

"Nordea har ställt upp mätbara mål på lång och medellång sikt för att främja en grönare och mer hållbar framtid. Vi har också kopplat hållbarhetsmålen till ersättningen som utgår till koncernledningen och andra ledande befattningshavare. Målen handlar om grön finansiering, införande av hållbarhet och en jämn könsfördelning," förklarar Anders Langworth och tillägger: 

”Nordea rankas som en av de mest hållbara bankerna i världen enligt den internationellt etablerade Corporate Knights-listan, där Nordea är den enda Nordiska banken som kom med på listan för 2022. Även FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, som är den världsledande organisationen inom ansvarsfulla investeringar, har gett Nordea högsta betyg, A+.”

Varför fortsätter Nordea att finansiera bolag som expanderar fossila bränslen?

”Sedan 2019 har vi minskat vår utlåning till olja, gas och offshore med mer än 60 procent. Nordea är också den bank i Norden som satt hårdast krav på att helt fasa ut okonventionell olja och gas. Som rapporten lyfter fram är Nordea också den enda av de jämförda bankerna som satt upp både kort- och långsiktiga omställningsmål för hela den finansiella verksamheten. Så bland våra företagskunder som verkar inom denna sektor råder det ingen tvekan om vart vi är på väg.”

”Det är dock viktigt att komma ihåg att fossil energi fortfarande är en stor del av energimixen som världen är beroende av, vilket gör den här frågan komplex. Nordea tror på aktiv påverkan för att kunna påverka de bolag vi investerar i att bli mer hållbara och att det är det snabbaste sättet att ställa om,” säger Anders Langworth.

Varför gör Nordea fler undantag för fossila bolag i sina fonder än andra banker?

”Nordea har ett bredare investeringsuniversum än många andra banker, vilket innebär att våra fonder som följer den här policyn (PAFF) i själva verket exkluderar många fler företag än andra jämförbara fonder. Om man ser till det totala antalet fossila bolag som vi analyserar och antalet bolag som våra fonder slutligen investerar i är det mindre än tre procent. Varje enskilt bolag måste dessutom visa att de har en omställningsplan i linje med Parisavtalet. För att bedöma detta använder vi oss av både intern och extern analys genom exempelvis Transition Pathway Initiative samt Science-Based Targets Initiative.”

På vilket sätt påverkar Nordea bolag?

”Genom vårt ägande i företag som vi investerar i röstade vi förra året på ca 4200 bolagsstämmor vilket är mer än någon annan Nordisk bank. Exempelvis har vi röstat emot styrelsemedlemmar i bolag om vi inte tycker att de prioriterar hållbarhet tillräckligt högt. I en rapport från ShareAction, en ideell organisation som granskar bankers hållbarhetsarbeten, så var Nordea den bank som röstat positivt för flest antal miljöförbättrande förslag på bolagsstämmor.”

”Detta arbete tas dock inte i beräkning i policygranskningen från Fair Finance Guide som främst premierar att man exkludera bolag. Som sagt inledningsvis, vi vill – och ska – istället vara med och göra aktiv skillnad för det bättre och då krävs både policys och påverkansarbete som kan komplettera varandra,” avslutar Anders Langworth.

Om Fair Finance Guide

  • Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 15 länder som genom en internationell metod granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och därigenom påverka bankerna att ta större ansvar.
     
  • Initiativet i Sverige leds av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, FairAction, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.
     
  • Läs mer på www.fairfinanceguide.se
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
ESG