2022-10-03 11:35

Nordea kommenterar rapport om utlåning till fossilbolag

Fair Finance Guide har publicerat en kritisk rapport om svenska bankers utlåning till företag med verksamhet i Arktis vilket uppmärksammats i en artikel på Aftonbladet den 3 oktober 2022.

Enligt rapporten har svenska banker de senaste åren bistått oljebolag verksamma i Arktis med stora lån vilket ifrågasätts i relation till dagens klimatutmaningar.

Vad som inte framgår av rapporten är att Nordea sedan slutet av 2019 minskat sin finansiering till olja, gas och offshore med mer än 70 procent. Nordea kommer även senast 2025 sluta finansiera bolag som erbjuder borrnings- och supplytjänster för olja och gas till havs. Två av sex bolag som kopplas till Nordea i rapporten ingår i detta segment. Nordea har också satt tydliga hållbarhetsmål och var den första nordiska banken med mål om utsläppsminskningar till 2030 för hela vår finansierings- och investeringsverksamhet, i linje med 1,5 gradersmålet enligt IPCCs rapport.

Frågan om Arktis är mycket viktig och Nordea välkomnar att det förs samtal om riskerna med att bedriva verksamhet där. Det är värt att notera att Nordeas riktlinjer för denna sektor använder den iskantsdefinition av Arktis som också tillämpas av norska regeringen och vi stöder inte företag som bedriver verksamhet innanför iskanten.

Aktiv påverkan med ansvarsfull omställning

Det är viktigt att komma ihåg att energimarknaden står inför många utmaningar i det korta och lite längre perspektivet, menar, Anne Schult Ulriksen, chef för ESG – Stora företag och institutioner (LC&I).

"De få bolag i denna sektor som vi fortfarande finansierar har bland de lägsta utsläppen och striktaste regelverken att förhålla sig till. Bolagen har även en viktig roll i att säkerställa stabilitet i energiförsörjningen i vårt närområde, det är inte minst viktigt i oroliga tider som dessa när Europa ställs inför en energikris", säger hon.

Rapporter (aktivt ägande) visar att exkludering av företag, i sig inte löser problematiken med bolagens utsläpp utan istället riskerar att skjuta problemet vidare. Liknande gäller för kundrelationer inom finansiering och Nordea arbetar kontinuerligt för att påverka de bolag som vi har utlåning till. 

"Vi kan se att vårt arbete ger resultat. När det kommer till berörda bolag i den här sektorn, ser vi konkreta initiativ på att ställa om verksamheten med minskande utsläpp kommande år och på så sätt påskynda omställningen som samhället behöver. Flera av dessa bolag bidrar också i den gröna omställningen", säger Anne Schult Ulriksen.

ESG
Hållbara banktjänster