2022-12-05 13:20

Nordea och Norrsken stöttar &Repeat som vill minska avfallet från take-away mat

95% av alla takeaway-förpackninar bränns eller slängs i naturen. Det vill startupföretaget &Repeat ändra på. Med ett av världens första pantsystem för matförpackningar uppmanas kunder att tjäna pengar samtidigt som man räddar planeten. Möt Tor Espen Stenvik, CEO &Repeat, som huserar på techhubben Norrsken House i Stockholm.
&Repeat Team
Teamet på &Repeat

Önskan om att bygga ett eget företag – grunden till &Repeat

&Repeat är ett såkallat Impactbolag som har som en del av sin affärsidé att göra världen bättre. Men det var inte inga storslagna drömmar om att bli en miljöhjältar som var den ursprungliga drivkraften att starta &Repeat, utan snarare en önskan av grundarna, Tor Espen Stenvik, Mikael Berglin och Henrik Floden, att bygga och driva ett eget företag.

 - Vi har inte den där superinspirerande historien där en av grundarna reste till en exotisk destination bara för att upptäcka hur vår natur behandlas illa av människor och sen bestämmer sig för att bli "hjälten" och rädda planeten. Sanningen är att vi alltid drömt om att bygga vår egen verksamhet och sen utvärderade vi flera alternativ innan vi slutligen var övertygade om att detta var den rätta idén att gå vidare med, säger Tor Espen Stenvik, CEO &Repeat.    

Växa lönsamt med skuldfinansiering - strategin framåt

&Repeat lanserades december 2020 och har haft ett stort fokus på att växa. Flera avtal har slutits med restauranger och företag. Man finns även på flera marknader och i Mars 2022 lanserades &Repeat i Frankrike. Men fokuset har skiftat i takt med en alltmer osäker marknad och ett allt högre pris på kapital. Idag är siktet också inställt på lönsamhet.

- Som många andra startups och företag i tidig fas har vi flyttat fokus mot lönsamhet och närmar nu oss vår första milstolpe - att nå break-even, säger Tor Espen.

Skuldfinansieringen från Nordea är värdefull. Att få tillgång till kapital utan utspädning för existerande ägare är attraktivt, och speciellt i tider som dessa är det en finansieringsform som vi tittar på.

Tor Espen Stenvik, CEO.

En utmaning för att skala upp är ofta finansiering. &Repeat backas både av flera VC-bolag och starka affärsänglar. Men man har även strävat efter att optimera finansieringsmixen genom att även inkludera skuldfinansiering, något som Nordea stöttar med idag.  

- Skuldfinansieringen från Nordea är värdefull. Att få tillgång till kapital utan utspädning för existerande ägare är attraktivt, och speciellt i tider som dessa är det en finansieringsform som vi tittar på, fortsätter Tor Espen. 

För &Repeat är också lagstiftning och regleringar viktiga för att skala upp. Och här ser Tor Espen en ljusning.  

 - Europas tillsynsmyndigheter, i de flesta länderna, arbetar redan idag med att införa nya lagar för att minska avfallet från engångsförpackningar. Det här arbetet har potential att från en dag till en annan förflytta flytta marknaden till nya lösningar. Och för oss handlar det om att vara på rätt marknad vid rätt tidpunkt, säger Tor Espen.

Säkra produkten innan expansion

&Repeat har lärt sig mycket under resans gång. Den största utmaningen har varit att gå in på en ny marknad.

 - Man har ju lyssnat och hört om andras historier men det är väldigt annorlunda att göra det själv. Man lär sig verkligen värdet av sitt nätverk, om den lokala marknaden och om hur medvetenhet om kulturella skillnader kan vara viktigt för framgång, säger Tor Espen.

Tor Espen avslutar med att trycka på vikten av att ha en färdig produkt innan man lägger tankarna på expansion.

  - Fokusera på att bygga en stark produkt innan du börjar tänka för mycket på expansion. Om du börjar expandera för tidigt kommer du att bränna mycket mer pengar än vad som behövs.

Håll fokus på att bygga en stark produkt innan du börjar tänka för mycket på expansion.

Tor Espen Stenvik, CEO.

&Repeat på Nordea

I Nordeas bistro på huvudkontoret i Stockholm serveras majoriteten av maten i förpackningar som går att ta med och återvinna. Det här ligger i linje med Nordeas strategi att öka medvetenheten till att sortera och återvinna. Initiativet görs tillsammans med &Repeat och är idag koncentrerat till Nordeas kontor på Smålandsgatan i Stockholm. 

I dagsläget har 800 Nordeamedarbetare anslutit sig och ca 10 000 förpackningar har hittills återvunnits.

Norrsken och Nordea – förnyat partnerskap

Norrsken stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, såsom fattigdom, svält, miljöfrågor, mental hälsa och integration. Norrsken stöttar genom att driva Norrsken House  (en samlingsplats och ett ekosystem i Stockholm med 450 impact-techentreprenörer) och en miljardstor VC-fond.

Sedan 2018 har Nordea varit huvudpartner till Norrsken House och vi stöttar dagligen medlemmarna med vår rådgivning, expertis och vårt nätverk av storkunder och investerare. Norrsken och Nordea har nu förnyat partnerskapet till 2024.

Inspireras av fler Impactbolag på Norrsken

Ny hälsoapp stöttas av Nordea - Vitala kan göra rehab enklare för miljontals

Norrsken och Nordea stöttar ABC Labs i deras kamp att bekämpa pandemier

Norrsken och Nordea stöttar Plaant som vill få människor att odla sin egen mat

Norrsken och Nordea stöttar Innoscentia som vill minska matsvinnet

Norrsken och Nordea stöttar Volta som minskar utsläppen från kor

Norrsken och Nordea stöttar Alex Therapeutics i deras kamp mot rökning

Leia vill digitalisera mödrahälsan globalt – Nordea stöttar tillsammans med Norrsken