2022-10-11 10:38

Norra Sverige - en ledare i den globala omställningen

För andra året i rad skapar Nordea ett forum för samtal på hög nivå om den historiska utvecklingsfas som Norr- och Västerbotten nu står inför. Nordea Summit North är ett tillfälle att sitta ner och prata tillväxt och behov i regionen: ”Jag är helt säker på att norra Sverige kommer ta ett starkt ledarskap i den globala omställningen”, sa Martin A Persson, Head of LC&I, Nordea, som var på plats under onsdagens panelsamtal.

Erik Bohman, H2 Green Steel.

Den 3:e till 6:e oktober har investerare, kunder och ledande företrädare för näringslivet i Norr- och Västerbotten haft möjlighet att lyssna på Nordeas expertföredrag om ekonomin, ta del av kundbesök och föra dialog i olika former. Onsdagens panelsamtal i Boden hade fokus på de miljardinvesteringar som nu sker i regionen: Varför görs de här investeringarna nu och vad sker framåt?

”De stora investeringarna som planeras och genomförs just nu här i norra Sverige, de betyder ju också stora möjligheter för mindre och medelstora företag när man tänker på underleveranser och entreprenader. Och, inte enbart i norra Sverige, inte enbart i Sverige, utan jag skulle säga i hela Norden”, sa Nina Arkilahti, Head of Business Banking på Nordea, som en inledning på samtalet.

Investeringar som räknades upp var bland annat det som företaget H2 Green Steel är i färd med just nu: en investering som 2021 estimerades till ungefär 26 miljarder, men som 2022 ökat till över 40 miljarder. Erik Bohman, stålchef, H2 Green Steel kommenterade:

 ”Vi får se hur stora investeringarna blir. Vi säljer redan stål, trots att vi ännu inte har ett stålverk. Och det går bra. Vi tar in de kundförfrågningarna vi har, säger att det här är den efterfrågan vi upplever och presenterar det för våra finansiärer, så att vi kan bygga ett stålverk.”

Det unika med det som för närvarande sker i regionen är också att investeringarna är långsiktiga och inriktade på att ha hållbarhet i fokus.

 ”Här kan man verkligen se den konkreta omställningen, det är här man sätter en spade i jorden och exemplifierar omställningen”, sa Martin A Persson.

Linda Nilsson, Norrbottens handelskammare.

Söker global spetskompetens

Det här visar sig fungera även som en dragningskraft för kompetens, som hela den här tillväxtfasen är i skriande behov av:

”Vårt skyltfönster ut mot övriga världen är öppet nu. Det finns alltid människor som vill jobba med den senaste tekniken och då spelar det ingen roll om de bor i Stockholm eller Boden”, sa Linda Nilsson, vd, Norrbottens handelskammare. Och Erik kunde bara stämma in:

”Vi letar global spetskompetens nu. Ju mer projektet blir känt, desto fler personer kommer till oss. Nu får vi in ansökningar varje vecka.”

För att få kompetens och arbetskraft att flytta in och stanna kvar, krävs hållbara och attraktiva samhällen. Linda Nilsson menade att där finns fortfarande utmaningar. Nu måste politisk styrka till för att utvecklingen ska ske i den takt som behövs. Och givetvis behövs finansiering och fler bostäder. Nina Arkilahti fyllde i med vad Nordea kan stötta med där:

”Det finns många delar i det här ekosystemet som en bank spelar en stor roll i, framför allt finansiering och rådgivning. När det gäller mindre företag, som oftast inte har en egen avdelning för valutahantering eller handelsfinansiering, blir det avgörande att vi har den expertisen och är med i bolagens tillväxt. När det sedan byggs många hus finns vi förstås där för privatpersonerna.”

"Århundradets högkonjunktur"

Martin A Persson avslutade med att konstatera vilken fantastisk fas regionen befinner sig i, en optimism som känns genom alla led, vilket alla i panelen var överens om:

 ”Det är århundradets högkonjunktur i det här området. Och det gäller alla företag. Är du frisör, så fundera på att skaffa en stol till”, konkluderade Erik Bohman.

Linda Nilsson fyllde i med vilken möjlighet det också finns i att vara hållbar i hela kedjan - från underleverantörer till slutprodukt:

 ”När hela värdekedjor ska vara hållbara och möta krav på certifiering och med leveranstider som har blivit förlängda efter pandemin, då har utvecklingen gått så långt fram att man kanske måste titta på ny teknik istället. Det finns en enorm potential nu att vara först ut i världen och exportera det här. ”

Nina Arkilahti höll med och tillade:

”Ni har verkligen byggt ett starkt varumärke för hela Norden. Vilken möjlighet för regionen- efter pandemin och nu mitt i en energikris - att visa tilltro för framtiden och hur viktigt det är att vi har alla de här investeringarna på gång, som banar vägen till något annat än fossila bränslen.”

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
I panelen satt Linda Nilsson, vd, Norrbottens handelskammare, Martin A Persson, head of LC&I Nordea, Nina Arkilahti, Head of Business banking Nordea och Erik Bohman, stålchef H2 Green Steel. Moderator: Anna Edin, Marknadsområdeschef Företagsmarknaden Norr

Västerbotten har 5 flygplatser i länet

 • Ca 275 000 innevånare
 • 15 kommuner
 • Sveriges näst största län till ytan - lika stort som Danmark.
 • Sveriges lägsta arbetslöshet
 • Utbildningsnivån i länet är den tredje högsta i landet.
 • 5 flygplatser i länet
 • 2 godshamnar (Umeå och Skellefteå)
 • 3 Kombiterminaler + 1 under uppbyggnad
 • Ca 750 exporterande företag med ett exportvärde över 250 000 kr
 • Uppskattningsvis Ca 17 000 personer arbetar i länets exportföretag
 • Totalt varuexportvärde ca 57 miljarder kr/år

källa: Västerbottens Handelskammare

Norrbotten lika stort som Österrike

 • ca 250 000 invånare
 • 14 kommuner
 • Enda regionen med två fysiska landgränser
 • Lika stort som Österrike
 • 5 flygplatser i länet
 • 4 godshamnar inkl. Narvik
 • 3 kombiterminaler
 • ca 320 exporterande företag med ett exportvärde som > 250 000 kr
 • ca 34 000 personer arbetar med export

källa: Norrbottens Handelskammare

Tillväxt i företag
Hållbarhet
Hållbara banktjänster