Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Ränteavdraget – så påverkar en förändring din månadskostnad

Ingela Gabrielsson

2021-06-16 15:09

Det diskuteras flitigt just nu om olika förslag till förändringar av skatter och avdrag. Ett sådant förslag är att minska storleken på det ränteavdrag som finns idag. Alla som har lån, vare sig det är bolån, billån eller andra lån skulle få ökade räntekostnader om ränteavdraget skulle minskas. Men det är framförallt alla med bolån som direkt skulle få dyrare boendekostnader.

Idag får du göra avdrag med 30 procent av dina räntekostnader, upp till 100 000 kronor. Om du har räntekostnader som överstiger 100 000 kronor, är ränteavdraget 21 procent på den delen. Storleken på ditt ränteavdrag beror på lånets storlek och vilken boränta du har.

För att inte underminera alla låntagares ekonomi, är förslaget att minska ränteavdraget stegvis, bit för bit. På så sätt menar man att låntagarna får en möjlighet att anpassa sin ekonomi. Det är troligt att en sådan förändring även påverkar bostadspriserna nedåt på sikt. Det blir helt enkelt dyrare att låna.

Det finns dock i dagsläget inget förslag på exakt hur mycket avdraget skulle minska, eller i vilken takt en avtrappning skulle ske. Här är ändå några exempel på hur det skulle påverka din ekonomi som låntagare om ränteavdraget skulle minskas till 25 procent. Amortering är inte medräknat.

Bolån 2 miljoner kronor

Ränta 1,75 procent

Räntekostnad per månad med 30 procent ränteavdrag: 2 000 kronor

Räntekostnad per månad med 25 procent ränteavdrag: 2 190 kronor  

Räntekostnaden skulle öka med 190 kronor per månad eller 2 280 kronor per år

Bolån 4 miljoner kronor    

Ränta 1,75 procent

Räntekostnad per månad med 30 procent ränteavdrag: 4 000 kronor

Räntekostnad per månad med 25 procent ränteavdrag: 4 375 kronor

Räntekostnaden skulle öka med 375 kronor per månad eller 4 500 kronor per år

Ränteavdrag och kapitalskatt

För närvarande är ränteavdraget 30 procent och skatten på kapitalinkomster, till exempel ränteinkomster är också 30 procent (Investeringssparkonto undantaget). Det vore önskvärt med en helhetssyn på våra skatter och avdrag - annars riskerar vi ett lapptäcke av förändringar som gör det svårt för hushållen att sköta sin privatekonomi på ett bra sätt.

Tips för en mer hälsosam privatekonomi

En hälsosam privatekonomi handlar om att skapa balans, och varje ny fas i livet påverkar din ekonomi. Här har vi samlat tips för att du ska kunna skapa en sund privatekonomi du mår bra av.

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Nordea håller också kundträffar i digital coachning för att hjälpa alla som vill komma igång med digitala banktjänster. På nordea.se kan du läsa mer.

Privatekonomi