Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2023-05-30 09:38

Så kan du använda dina öron för att läsa

Att ha lässvårigheter tar både tid och energi. Talsyntesprogrammet TorTalk för dator och telefon hjälper de som hellre lyssnar på en text än läser den. På så sätt ökar de effektiviteten och minskar stress på universitet och arbetsplatser. Företaget vinner Nordeas entreprenörspris Årets Funkoprenör 2023.
Årets Funkoprenör 2023
Tor Ghai, grundare av TorTalk.

Fem till åtta procent av Sveriges befolkning har dyslexi. Merparten av de som har dyslexi läser fel, hakar upp sig och utelämnar ord vilket gör läsningen ansträngande. Trots att det finns stöd och verktyg är det bara en av tio som tar upp det med sin arbetsgivare på grund av negativa erfarenheter.

Alla har olika psykiska, fysiska och kognitiva förmågor, men samhället idag är till stora delar inte anpassat för våra olikheter. Kreativitet och innovation krävs för att öka inkludering och mångfald i vårt samhälle. På Nordea ser vi tillväxtpotential i företagsidéer som har funkisperspektivet som utgångspunkt.

Årets Funkoprenör instiftades av Nordea år 2019 och delas ut till ett företag eller en entreprenör som genom sin affärsidé främjar människors olikheter. I år går priset till TorTalk.

Vad gör TorTalk?

Sedan 2013 utvecklar TorTalk talsyntesprogram för dator och telefon. Det gör att dyslektiker kan läsa lika bra eller bättre än genomsnittet. På datorn kan det användas med alla program och dokument i samband med till exempel mötesförberedelser, läsa instruktioner eller gå igenom mejlen. Med telefonen kan du fotografera en text, hämta ett pdf-dokument eller en hemsida och lyssna, ungefär som en ljudbok. 

De som använder TorTalk har dyslexi, ADHD eller tycker det är effektivare att lyssna. Genom sitt arbete vill TorTalk inspirera till en bättre arbetsmiljö som stöder medarbetare och elever med lässvårigheter. Ambitionen är nu att öka effektiviteten i näringslivet, både för medarbetare och företag. Exempelvis är dyslexi överrepresenterat hos yrkeskategorier som ingenjörer och entreprenörer.

”Jag har sett hur vårt verktyg fått universitetsstudenter med lässvårigheter att blomstra. Rätt verktyg är revolutionerande för studenter med dyslexi, och det gäller även i arbetslivet. Nordeas Årets Funkoprenör är en stor ära och ger en möjlighet att öka medvetenheten om att den tillgänglighet och effektivitet vi erbjuder verkligen behövs i näringslivet.”, säger Tor Ghai, grundare av TorTalk.

Rätt verktyg är revolutionerande för studenter med dyslexi, och det gäller även i arbetslivet.

Tor Ghai, grundare av TorTalk.

Med Årets Funkoprenör vill Nordea bidra till att fler inkluderas

Med detta pris vill Nordea uppmuntra och stötta företag och entreprenörer som gör mer för att inkludera fler, utifrån ett funkisperspektiv.

”Vi vill bidra till ökad inkludering i samhället. Det och mångfald gör oss bättre och är nyckeln till en hållbar framtid. Vi får också ta del av och lära oss mer om initiativ som gör faktisk skillnad för människor. TorTalk möjliggör för fler att lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, och med det få förutsättningarna att förverkliga sina drömmar.”, säger Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea.

Vi vill bidra till ökad inkludering i samhället. Det och mångfald gör oss bättre och är nyckeln till en hållbar framtid.

Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea.

Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea.

Vinnaren av Årets Funkoprenör får ta del av en vinstsumma på 100 000 kronor och får tillgång till Nordeas Startup & Growth-enhet som ger stöd i form av finansiell handledning, rådgivning kring företagsmodellen eller möjlighet till nätverk – allt efter pristagarens behov och önskemål.

I början på 2023 kunde man ansöka och nominera till Årets Funkoprenör. Utöver vinnaren tilldelades två av finalisterna 25 000 kronor var samt stöd av Nordea i form av juridisk rådgivning och möte med Nordeas stiftelseadministration. Finalisterna är:

  • Funki
    Med instrument som är tillgänglighetsanpassade för personer med intellektuella funktionsvariationer har Funki skapat ett helt nytt sätt att kommunicera och interagera genom musik. Instrumenten kan användas ihop med andra Funki-instrument, men också tillsammans med klassiska instrument som exempelvis piano eller gitarr, vilket öppnar upp för unika musikaliska samarbeten mellan alla människor.
     
  • UNIQ
    En ideell förening som drivs av individer med intellektuell funktionsnedsättning i samarbete med deras skola, Ekebyhovs grundsärskola. Syftet med UNIQ är att öka kunskapen kring intellektuell funktionsnedsättning och att minska fördomarna. De arbetar aktivt för att lyfta målgruppen i perspektiv där kompetens och tillgång är ledorden. De har bland annat en webbshop där de utvecklar och säljer produkter, de har gett ut en bok samt föreläser om entreprenörskap och intellektuell funktionsnedsättning för makthavare, tjänstemän och andra skolor.

Årets Funkoprenör firades – både på plats och digitalt

Priset delades ut tisdag den 30 maj på Nordeas huvudkontor i Stockholm. I samband med prisutdelningen bjöd Nordea in till samtal kring hur vi fortsatt kan skapa förutsättningar för inkludering av personer med funktionsvariationer i samhället och på arbetsplatsen.

Läs mer om Nordeas policy för mångfald och inkludering och ta del av Nordeas hållbarhetsmål

Juryns motivering

"TorTalk strävar efter att förbättra sin produkt genom kreativa och dynamiska metoder. Genom ett grundmurat samarbete med universitet och skolor möjliggör de för talanger med olika typer av funktionsvariationer att konkurrera och lyckas på arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Med detta pris vill vi främja fortsatt utveckling av produkten och affären."

Entreprenörskap
Mångfald & inkludering