2021-12-02 15:13

Vad är makroekonomi?

Vad innebär makroekonomi? Chefekonom Annika Winsth förklarar makroekonomiska begrepp. 

 

Vad är makroekonomi?

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om storheter som konjunktur, arbetsmarknad, inflation med mera.

Varför ska man bry sig om makroekonomi?

Storheter som ovan påverkar såväl företag som hushåll på många olika sätt.

Hur kan makroekonomi påverka min egen privatekonomi?

Inte minst arbetsmarknaden får mycket stort genomslag på den egna ekonomin, där sysselsättning ger trygghet och inkomster, medan arbetslöshet står för det omvända. 

Hur kan makroekonomi påverka ett lands ekonomi?

Efterfrågan har stor betydelse för såväl företag som hushåll. En god konjunktur gynnar även statskassan då skatteintäkterna ökar och ger utrymmer för välfärd, medan det omvända gäller i en lågkonjunktur.

Chefekonom Annika Winsth.
Insikter