2021-12-02 15:08

Vad innebär inflation?

Inflation, vad innebär det egentligen? Chefekonom Annika Winsth förklarar makroekonomiska begrepp. 

 

Vad innebär inflation?

Att den allmänna prisnivån stiger mer bestående i motsats till deflation då priserna faller.

Varför ska man bry sig om inflation?

Inflation urholkar pengars värde, det vill säga man får mindre för pengarna. Det gynnar de som lånar och missgynnar de som sparar, det vill säga urholkar förmögenheter.

Hur kan inflation påverka min egen privatekonomi? 

Vi kan köpa mindre varor och tjänster för samma mängd pengar.

Hur kan inflation påverka ett lands ekonomi?

Många länder har inflationsmål för att skapa förutsägbarhet och stabilitet. Centralbanker använder styrräntan/reporäntan för att påverka inflationen. Styrräntan i sin tur påverkar andra räntor och därmed krediter samt växelkursen och i slutändan konjunktur och arbetsmarknad.

Chefekonom Annika Winsth.
 
Insikter