2021-12-02 15:11

Vad är reporäntan?

Vad innebär reporäntan egentligen? Chefekonom Annika Winsth förklarar makroekonomiska begrepp. 

 

Vad är reporäntan?

Reporäntan är Riksbankens styrränta och dess huvudsakliga verktyg för att påverka ekonomin.

Varför ska man bry sig om reporäntan?

Reporäntan kallas även styrränta då den påverkar övriga in och utlåningsräntor.

Hur kan den räntan påverka min egen privatekonomi? 

Den styr den ränta som vi kan placera till, men även låneräntor såsom bostadsräntor.

Hur kan reporäntan påverka ett lands ekonomi?

Reporäntan är ett centralt verktyg för att påverkar efterfrågan dvs konjunkturen och även arbetsmarknaden. Högre ränta dämpar tillväxten, lägre ränta stimulerar efterfrågan.

Chefekonom Annika Winsth.
Insikter