Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2021-12-02 15:11

Vad är reporänta?

Vad innebär reporäntan egentligen? Chefekonom Annika Winsth förklarar makroekonomiska begrepp. 

 

Vad är reporänta?

Reporäntan är Riksbankens styrränta och dess huvudsakliga verktyg för att påverka ekonomin.

Varför ska man bry sig om reporäntan?

Reporäntan kallas även styrränta då den påverkar övriga in- och utlåningsräntor.

Hur kan den räntan påverka min egen privatekonomi? 

Den styr den ränta som vi kan placera till, men även låneräntor såsom bostadsräntor. Läs mer om hur reporäntan kan påverka dina bolåneräntor och andra räntor här. 

Hur kan reporäntan påverka ett lands ekonomi?

Reporäntan är ett centralt verktyg för att påverkar efterfrågan det vill säga konjunkturen och även arbetsmarknaden. Högre ränta dämpar tillväxten, lägre ränta stimulerar efterfrågan.

Chefekonom Annika Winsth.
Insikter