Vad kommer du lägga pengar på under 2024?

Anders Stenkrona

2024-02-26 10:08

2023 har varit ett riktigt tufft år rent ekonomiskt för många hushåll. Skyhög inflation med höjda räntor gjorde många svenskar fick anpassa sina utgifter för att få ekonomin att gå ihop. 

Nordea bad Verian fråga 1 000 hushåll vad de har dragit ner på i sin konsumtion på grund av högre priser och höjda räntor. Vi frågade även vad de kommer prioritera om de får mer pengar över när ekonomin återhämtar sig. 

Jag kunde se att ungefär 80 procent av hushållen har behövt anpassa sina utgifter för att klara av högre kostnader och inflation. 

Utöver det ser jag även tecken på att en hel del hushåll minskar sitt sparande för att klara sig. Hela 30 procent av hushållen uppger att de behövt minska sitt sparande och 13 procent att de behövt använda sina besparingar för att klara sig. Mycket oroande.

Från en annan undersökning Nordea genomfört kan jag se att kontroll på inkomster och utgifter har ungefär lika stor effekt på din optimism som om du hade haft över 200 000 kronor mer i årslön.

Ett tecken på att du har kontroll är att du kan spendera mindre än du tjänar. Att inte kunna spara eller, ännu värre, att spendera mer än du tjänar och därmed behöva använda besparingar för att klara sig är ett tecken på att inte har kontroll på sin ekonomi. 

När vi frågade hushållen vad de vill prioritera, ifall ekonomin förbättras under 2024 svarade hela 49 procent att de vill spara mer. Ökat sparande ansågs alltså vara viktigare än all annan konsumtion. 

Det jag kunde se från undersökningen var att vissa kostnader som minskades under 2023 har hushållen vant sig av med och när ekonomin blir bättre har de inget behov att öka de kostnaderna igen. Till dessa kostnader hör mat, restaurangbesök, kläder, el, bil, streaming och media. I alla dessa fall var det fler hushåll som minskade dessa utgifter under 2023 än som uppgav att de vill öka dem igen under 2024.

Hushållen har dragit ner på dessa utgifter och tycks ha lärt sig leva på mindre av dessa varor och tjänster. Det finns alltså inget uppenbart behov att återta den konsumtionen till samma nivå som tidigare.

Det fanns andra utgifter som minskades som hushållen vill prioritera upp när ekonomin förbättras. Till dessa utgifter hör semester, renovera bostad och barnens aktiviteter. Av dessa rankas semester högst. 14 procent av hushållen uppger att de behövde ta billigare semestrar under 2023 medan 29 procent längtar efter att ta en ordentlig semester om ekonomin förbättras under 2024. Semester har vi svårt att prioritera bort, även om allt blir dyrare och många svenskar tycks se fram emot att prioritera en riktig semester under 2024.  

Så låter det nu i alla fall. När vi planerar för framtiden tenderar vi att vara kloka och rationella. Det är lätt att säga att det ekonomiska överskottet som kan uppstå om ekonomin förbättras ska gå till sparande och inte till restaurangbesök och kläder. 

Långsiktigt och ekonomist sunt beteende är lockande när vi blickar framåt men, det som är bekvämt och ger omedelbar belöning tenderar att locka till sig vår konsumtion i stunden. Restaurangbesök lockar mer än långsiktigt sparande när vi har extrapengar på fickan och är lite hungriga. 

Hushållen har visat prov på att de kan dra ner på onödiga kostnader när det behövs. De har också visat att de har för avsikt att behålla en tight budget och kan tänka långsiktigt även när deras personliga ekonomi förbättras. 

Nu återstår att se om det blir som svenskarna har sagt när ekonomin vänder. 

Läs mer om vad svenskarna kommer lägga pengar på under 2024.

Anders Stenkrona, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg