Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2023-06-30 11:18

Volontärarbete: Unga nyfikna på hur de kan uppfylla sina bostadsdrömmar

Unga med låga kunskaper i matematik och ekonomi är ett samhällsproblem. Med volontärer vill Nordea bidra till ökad kunskap inom dessa ämnen. Nordeas medarbetare Rasmus Larsson berättar här om när han besökte föreningen Mattecentrum.
Picture from Mattecentrum with a tutor and three students.
Mattecentrum erbjuder sina medlemmar stöd och vägledning inom matematik, bland annat i sina räknestugor.

För att förstå pengar och ekonomi behöver du kunna matematik, men matteintresset bland barn och unga sjunker med åldern enligt Nordeas undersökning från 2022. Undersökningen visar också att föräldrars utbildningsnivå spelar roll – de med universitets- och högskoleutbildade föräldrar tycker i högre grad att matematik är roligt och att det inte upplevs som svårt. 

För att göra skillnad och bidra till samhället erbjuds alla Nordeas medarbetare möjligheten att lägga 16 timmar per år på volontärarbete inom följande områden: Ekonomiska kunskaper och utbildning, entreprenörskap och humanitärt arbete. 

Affärsutvecklare Rasmus Larsson som var volontär på Mattecentrum.

Lär unga ekonomi på Mattecentrum

Som en del i att tillgängliggöra matematik för fler och hjälpa unga som tycker det är svårt, samarbetar Nordea med Mattecentrum. Det är en oberoende ideell förening som erbjuder stöd och vägledning, både digitalt men också fysiskt via sina räknestugor.

En som har volontärarbetat på Mattecentrum är Nordeas medarbetare Rasmus Larsson som till vardags är affärsutvecklare. Under en knapp timme höll han Ekonomipejl, Nordeas kostnadsfria och varumärkesneutrala utbildning om privatekonomi, för ett 60-tal medlemmar i tonåren. För en nyfiken publik delade han sina bästa tips, bland annat om hur du gör en budget, vilken typ av lån du bör undvika och hur du använder banktjänster på ett säkert sätt.

Rasmus Larsson fick många frågor kopplat till sparande och boende – hur sparar man till en kontantinsats och hur kommer man in på bostadsmarknaden?

”Jag tror många unga idag oroar sig för sin framtida ekonomi, särskilt bostadsfrågan och vilka möjligheter som finns”, säger Rasmus Larsson.

Vad gäller matematiken kommer han själv ihåg det från sin skoltid.

”Jag hade turen att ha en räknestuga på min skola, så det var enkelt och tillgängligt för mig. Jag lärde mig mycket från den tiden, både matte men också hur man förklarar saker på ett pedagogiskt sätt. Med matematik övar du din problemlösningsförmåga, något som är användbart när du i framtiden söker jobb”

Att vara volontär ger perspektiv och energi till mitt dagliga jobb där jag arbetar med produktutveckling. Det känns också bra i magen att kunna hjälpa till att sprida kunskap inom privatekonomi.

Rasmus Larsson, affärsutvecklare på Nordea.

En win-win situation som gör skillnad

Samtidigt som Nordeas medarbetare kan bidra med kunskaper till barn och unga, ger det också mycket till volontärerna själva.

”Att vara volontär ger perspektiv och energi till mitt dagliga jobb där jag arbetar med produktutveckling. Det känns också bra i magen att kunna hjälpa till att sprida kunskap inom privatekonomi. Nordea är ett så stort företag så om vi vill göra något, till exempel utbilda unga i ekonomi, så kan vi göra stor skillnad”, säger Rasmus Larsson.  

Mattecentrum

Mattecentrum är en oberoende ideell förening med syftet att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa. Stödet de ger sker både digitalt via fem kunskapssajter och genom fysiska möten i sina räknestugor. Allt de erbjuder är kostnadsfritt att ta del av och alla är välkomna.

Våra medarbetare
Insikter
Värderingar
Privatekonomi