Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter samt de uppgifter som därtill tillkommer enligt dess arbetsordning.

Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i aktieägarnas nomineringsråd har rätt att utse en ledamot var. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Aktieägarnas nomineringsråds sammansättning:

  • Ricard Wennerklint, Chief of Strategy, Sampo Abp
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta
  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital 
  • Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp

Ricard Wennerklint har utsetts till nomineringsrådets ordförande.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (pdf, 92 KB)

 

Team work at post-it wall