Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Anna Storåkers ny chef för Banking Sverige

| 2014-10-24 10:00

Anna Storåkers är sedan 2011 vice chef i Banking Sverige, med ansvar för 8 av totalt 17 regioner inom den svenska bankverksamheten. Hon har arbetat inom Nordea på olika poster sedan 2009 och har tidigare varit anställd på konsultföretaget McKinsey samt investmentbanken Goldman Sachs.

”Bankverksamheten förändras snabbt i takt med digitaliseringen. Vi möter kundernas ändrade beteenden och behov med att ständigt utveckla och anpassa våra banktjänster. Annas erfarenhet av koncernstrategiskt arbete och framgångrikt operativt ledarskap gör henne till en utmärkt person för att leda detta arbete i Sverige”, säger Lennart Jacobsen, nordisk chef för Retail Banking och Sverigechef i Nordea.

Hans Jacobson kommer att gå i pension under 2015 och fram till dess arbeta som Senior Advisor inom banken.

”Under sin långa karriär inom Nordea har Hans med sitt kundfokuserade ledarskap haft ett stort inflytande över utvecklingen av den framgångsrika svenska bankverksamheten. Jag är glad att vi under ännu en tid får utnyttja hans unika kompetens”, säger Lennart Jacobsen.


För ytterligare information:
Anna Storåkers, vice chef Banking Sverige, 08 614 78 03
Petter Brunnberg, pressekreterare, 0738 66 10 87

Documents