Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Regional konjunkturrapport:   Industrin lever vidare

Pressmeddelande | 2015-02-10 09:00

Om nuvarande trender fortsätter kommer tjänstesektorn att expandera ytterligare och utgöra en allt större del av ekonomin. Men Sverige har också en livskraftig industri som fortsätter att leva vidare.

Även om industrins bidrag till BNP minskar, samtidigt som allt färre arbetar inom industrin, fortsätter industriproduktionen att öka. De regioner där industrin i dag har en stark ställning kommer sannolikt befästa sina positioner, medan andra delar av landet troligen får se en fortsatt avindustrialisering.

Tjänstesektorn utgör i dag 70 procent av BNP och svarar för 75 procent av den totala sysselsättningen i ekonomin. Expansionen av tjänstesektorn sker framför allt i storstadsregionerna men även i län som har stora universitets- och högskoleorter. I Stockholms län är tjänstsektorn helt dominerande med 86 procent som är sysselsatta inom tjänstesektorn.

”Det dröjer dock länge, om det ens sker någonsin, innan vi når det fullständiga tjänstesamhället”, säger Nordeas chefsanalytiker Lena Sellgren.

Svensk ekonomi utvecklas väl men tudelningen består. Det lägre oljepriset och den kraftiga nedgången i räntorna har dock förbättrat förutsättningarna för den globala konjunkturåterhämtningen. Tillsammans med en svagare krona har det ökat optimismen bland industriföretagen.

”Det gynnar de mer industriintensiva regionerna även om efterfrågan i omvärlden är fortsatt svag”, säger Lena Sellgren.

Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras i stora delar av riket. Mälardalen har den i särklass snabbaste ökningen av sysselsättningen, medan den däremot har stagnerat i Sydsverige.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,%         2013
(Preliminärt utfall)
 p2014  p2015   p2016
Mälardalen 2,7 2,3 3,4 3,1
Sydsverige 1,0 0,2 1,1 1,7
Västsverige 0,8 0,8  1,7 1,8
Övriga riket 0,0 2,1  2,2 2,1
Totalt, Sverige BNP % 1,3 2,1 2,5 2,4

För ytterligare information:
Lena Sellgren, chefsanalytiker, 08 614 88 62
Petter Larsson, pressekreterare 0722 31 52 50

Documents