Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Banker och Polisen i gemensam insats mot bedrägerier

Pressmeddelande | 2018-05-14 09:00

Som ett led i vågen av telefonbedrägerier genomför nu Polismyndigheten tillsammans med Swedbank, Nordea och SEB en gemensam informationsinsats för att öka medvetenheten hos bankkunderna. Dessutom intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

Samhället digitaliseras i snabb takt. Numera kan bankärenden skötas snabbt och smidigt via internet eller mobilen, något bankkunderna uppskattar. Men i takt med digitaliseringen förändras också brottsligheten. Bedragare kommer på nya sätt att lura till sig pengar.

– Internet är ett verktyg i princip alla bedrägerier som sker i dag. Det totala antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas. Även bankerna är utsatta, även om det är en liten del av det, säger Jan Olsson, nationell expert vid Polisens nationella bedrägericenter.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där bankkunden är bedragarnas måltavla. Bedragaren tar kontakt via telefon och utger sig för att vara till exempel från banken eller från en myndighet, påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att kunden ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller lämna ut sina koder. I samma ögonblick som kunden gör det kan bedragaren börja tömma kundens konto.

Men BankID, bankdosa och koder är personliga värdehandlingar som inte får lämnas ut till någon annan. Dessa är nycklarna till kundens pengar.

– Du kan skydda dig genom att aldrig lämna ut dina personliga koder eller kontouppgifter och genom att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Du lämnar ju inte ut dina hemmanycklar till någon bara för att personen påstår sig vara reparatör, säger Jan Olsson.

Polismyndigheten, Swedbank, Nordea och SEB samlar nu sina krafter i en gemensam informationsinsats för att stärka medvetenheten hos bankkunderna. Förutom bred upplysning i Polisens och bankernas kanaler, intensifieras samarbetet kring att identifiera bedragarnas nya metoder och kring säkerhetslösningar.

– Vi har gått ut brett för att varna kunderna och i april driftsatte vi en ny och tydligare signeringstext i Mobilt BankID-appen – en av flera åtgärder. Att bedrägerierna fortsätter är något vi ser mycket allvarligt på. Genom det fördjupade samarbetet med Polisen och andra banker kan vi öka medvetenheten ytterligare. Vi fortsätter att påminna dig som kund: Lämna aldrig ut dina koder och använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig – det är nycklarna till dina pengar, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea.

Polisen och bankernas råd – så skyddar du dig mot bedrägerier:

  • Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter
  • Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
  • Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa
  • Om du drabbas – polisanmäl alltid! Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea, tel 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef Nordea, tel 073-350 55 99

Documents