Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea ansluter sig till Collective Commitment to Climate Action

Pressmeddelande | 2019-09-23 15:00

I samband med FN:s klimatmöte, dagen efter offentliggörandet av principerna för ansvarsfulla banker avger Nordea tillsammans med 30 av de banker som anslutit sig till principerna ett gemensamt klimatlöfte – Collective Commitment to Climate Action.

Genom detta banbrytande löfte tar de undertecknande bankerna som tillsammans representerar tillgångar på över 13 biljoner dollar nu ett viktigt steg mot att fullfölja sitt åtagande att anpassa sina verksamheter till de internationella klimatmålen.  

I Collective Commitment to Climate Action fastställs konkreta och tidssatta åtgärder som bankerna ska vidta i syfte att ytterligare främja och anpassa sin utlåning till målen i Parisavtalet. De ska bland annat

  • anpassa sina erbjudanden för att spegla och finansiera den koldioxidsnåla, klimatbeständiga ekonomi som krävs för att vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, med ambitionen att inte överstiga 1,5 grader  
  • inom ett år vidta konkreta åtgärder och använda sina produkter, tjänster och kundrelationer för att främja den ekonomiska omställning som krävs för att uppnå klimatneutralitet 
  • vara öppna med och ta ansvar för sin klimatpåverkan och hur arbetet med att fullfölja dessa åtaganden fortskrider.  

”När vi nu har anslutit oss till principerna för ansvarsfulla banker ska vi arbeta för att anpassa våra affärsstrategier till Parisavtalet. Vi ser fram emot att samarbeta med andra banker genom Collective Commitment to Climate Action och gemensamt utveckla arbetssätt och scenarion, samarbeta med intressenter och vidta andra relevanta åtgärder som kan underlätta omställningen till en grön ekonomi. Jag är övertygad om att samarbete och gemensamma åtgärder kommer att driva hela banksektorns möjligheter att möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär”, säger Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef i Nordea.

Hållbarhet är en viktig del av det vi gör i Nordea – som företag, i vår kreditgivning, i vår investeringsverksamhet och i vår rådgivning. Det gör det möjligt för Nordea att vara en trygg och motståndskraftig bank för våra kunder. Vi vidareutvecklar ständigt våra erbjudanden för att underlätta för våra kunder att göra medvetna, hållbara val. Vi har bland annat gröna bolån för energieffektiva bostadshus, gröna obligationer, gröna företagslån, gröna billån för eldrivna fordon och flera nya hållbarhetsfonder. Vi har även integrerat hållbarhet i vår placeringsrådgivning. 

Mer information om Collective Commitment to Climate Action finns här: https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-Collective-Commitment-to-Climate-Action-18.09.19.pdf

 
För ytterligare information:

Ylva Hannestad, vice chef för Group Sustainable Finance, +46 (0)733 57 74 16
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, +46 (0)73 350 55 99

 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressmeddelanden