Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Vuorinen

Ledningens transaktioner | 2022-04-06 16:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
6 april 2022, kl. 17.00 EET

Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Anmälningsskyldig
Namn: VUORINEN, VIRPI
Befattning: ANNAN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Emittent: NORDEA BANK ABP
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 529900ODI3047E2LIV03_20220401110819_4

Transaktionsdatum: 2022-04-05
Handelsplats: EJ TILLÄMPLIGT
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: MOTTAGANDE AV AKTIEBASERAD ERSÄTTNING 

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 315  Enhetspris: 0

Aggregerad transaktionsinformation
(1): Volym: 315  Viktat snittpris: 0

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Chief Communicator, +358 50 61749

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.00 EET den 6 april 2022. 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.