Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Vang-Jensen

Ledningens transaktioner | 2022-05-02 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
2 maj 2022, kl. 09.00 EET

Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Anmälningsskyldig
Namn: VANG-JENSEN, FRANK
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 13719/12/10

Transaktionsdatum: 2022-04-29
Handelsplats: XCSE
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 13   Enhetspris: 71,62000 DKK

(2): Volym: 26   Enhetspris: 71,62000 DKK

(3): Volym: 2 624   Enhetspris: 71,62000 DKK

(4): Volym: 10   Enhetspris: 71,62000 DKK

(5): Volym: 15   Enhetspris: 71,62000 DKK

(6): Volym: 2 613   Enhetspris: 71,62000 DKK

(7): Volym: 129   Enhetspris: 71,62000 DKK

(8): Volym: 63   Enhetspris: 71,62000 DKK

(9): Volym: 1   Enhetspris: 71,62000 DKK

(10): Volym: 40   Enhetspris: 71,62000 DKK

(11): Volym: 8 619  Enhetspris: 71,62000 DKK

(12): Volym: 847   Enhetspris: 71,62000 DKK

Aggregerad transaktionsinformation
(12): Volym: 15 000  Viktat snittpris: 71,6200 DKK

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Chief Communicator, +358 50 61749

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.00 EET den 2 maj 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.