Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea publicerar jämförelsesiffror efter införandet av IFRS 17

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-03-28 16:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
28 mars 2023, kl. 17.30 EET

Nordea har nu infört IFRS 17 Försäkringsavtal och publicerar idag omräknade jämförelsesiffror för Nordeakoncernen och dess affärsområden. 

Införandet av IFRS 17 Försäkringsavtal innebär att Nordea förändrar värderingen och presentationen av försäkringsavtal i sina finansiella rapporter från den 1 januari 2023 och rapporterar i enlighet med detta från och med resultatet för första kvartalet 2023 som publiceras den 27 april 2023.

I syfte att investerare ska ha tillgång till jämförelsesiffror publicerar nu Nordea omräknade finansiella uppgifter för 2022, inklusive en ny post i resultaträkningen, ”Nettoresultat av försäkringsverksamhet”. Nordeas omräknade resultaträkningar för 2022, per kvartal och för helåret, och respektive affärsområdes resultat enligt IFRS 17 bifogas här och kan även hämtas på nordea.com/investors. Information om de redovisningsprinciper som styr försäkringsavtal, och om övergångseffekterna, finns i not K10.6 i Nordeas årsredovisning för 2022.

Den kvantitativa övergångseffekten per den 1 januari 2022 redovisades, som tidigare meddelats, direkt under eget kapital (efter skatt), varvid det egna kapitalet minskade med 573 mn euro och kärnprimärkapitalrelationen med 23 punkter. Effekten på avkastningen på eget kapital var marginellt positiv.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 17.30 EET den 28 mars 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents