Hållbara banktjänster

Windmill and oil pump

Hållbarhet

Vad är nettonoll?

Nettonoll är en term som används när man talar om att minska utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxidutsläpp. Nettonollutsläpp handlar om att se till att samma mängd växthusgaser som släpps ut också tas bort från atmosfären, så att nettobidraget av växthusgaser till atmosfären blir noll.

Läs mer
Oil factory and solar power station

Hållbara banktjänster

Vad är finansierade utsläpp?

Kanske har du hört talas om ”finansierade utsläpp” som ofta nämns i samband med hållbarhet. Men vad är det för något? Och varför är det viktigt? Läs mer här.

Läs mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Hållbara banktjänster

Vårt hållbarhetsmål: ”Vi gör stora framsteg”

År 2019 lanserade Nordea en ambitiös hållbarhetsstrategi med tydliga delmål till 2030. Ligger vi i fas eller behöver vi göra mer för att nå dessa mål? Vi ställde några frågor till Anja Hannerz, chef för Group Sustainability.

Läs mer
two women discussing business at factory

Hållbarhet

Nordiska små och medelstora företag vill ha hjälp att ta vara på affärsmöjligheter som skapas genom den gröna omställningen

Många betraktar numera omställningen som en möjlighet att växa och något de måste göra för att motsvara kraven från sina kunder och leverantörer. Det visar en ny enkät från Nordea.

Läs mer
Diversity and inclusion

Mångfald & inkludering

Mångfald och inkludering en naturlig del av vår verksamhet

Mångfald och inkludering står överst på vår agenda och varje dag söker vi nya sätt att öka mångfalden i Nordea och bli mer inkluderande – i relationen till våra kunder och samhället i stort.

Läs mer
Sun shining through the forest

Hållbara banktjänster

Nordea inkluderat i S&P Global Sustainability Yearbook för andra året i rad

Nordea har klättrat i flera viktiga hållbarhetsrankningar och ingår återigen i S&P Global Sustainability Yearbook. Nordea placerar sig därmed i toppskiktet bland de 15 procent mest hållbara bankerna i världen.

Läs mer
Man and woman walking down a hallway in a warehouse and looking at a tablet

Hållbara banktjänster

Nordea kommenterar rapport om svenska bankers koldioxidavtryck

Den 24 januari publicerade Fair Finance Guide Sverige och Naturskyddsföreningen en rapport om finansierade utsläpp från utlåningen för de fem största bankerna i Sverige: Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rapporten nämndes även i svenska medier.

Läs mer
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt ägande

Nordea i dialog med företag om utfasning av PFAS

Som ansvarsfull investerare har Nordea därför anslutit sig till initiativet Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC), genom vilket drygt 50 kapitalförvaltare sam-arbetar för att få företag att fasa ut användningen av skadliga kemikalier.

Läs mer
bumblebee on a flower

Hållbara banktjänster

”Åtgärder för klimat och natur måste gå hand i hand”

Idag publicerar FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) sina första branschriktlinjer om biologisk mångfald, som tagits fram av en arbetsgrupp där Nordea varit representerat. I samband med detta publicerar Nordea sina första tematiska riktlinjer om biologisk mångfald.

Läs mer
Factory building

Hållbara banktjänster

Bankinitiativet Hållbar byggbransch sjösätts tillsammans med andra banker

Landes största banker lanserar gemensamma villkor mot fusk i byggbranschen – i nära samarbete med branschen. Syftet är att byggbranschen ska bli mer hållbar med hjälp av riktlinjer kring fusk, arbetsförhållanden och rapportering.

Läs mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Hållbara banktjänster

Anja Hannerz tar plats i styrelsen för FN:s miljöprogram för finanssektorn

FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) är ett omfattande nätverk av banker, försäkringsbolag och investerare som tillsammans verkar för mer hållbara ekonomier och för att erbjuda kunderna mer hållbara alternativ.

Läs mer
Windmills

Hållbara banktjänster

Nordea fastställer sektormål för kraftproduktion och jordbruk

De nya sektormålen är viktiga styrmedel för att minska koldioxidutsläppen i Nordeas utlå-ningsportfölj. De hjälper oss att stötta våra kunder i två sektorer som är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp i framtiden.

Läs mer