Hållbara banktjänster

happy girl sitting in car with window open and her hair blows in the wind

Hållbara banktjänster

Nordea fastställer sektormål för person- och skåpbilar i syfte att sänka koldioxidutsläppen

Nordea är bland de första bankerna i Norden som sätter ett mål för att minska koldioxidutsläppen i sin utlåningsportfölj för person- och skåpbilar. Målet är vetenskapsbaserat och i linje med Parisavtalet. Ambitionen är att minska utsläppsintensiteten med minst 40 procent till 2030, med 2022 som referensår.

Läs mer
Sun shining through the forest

Hållbara banktjänster

Nordea inkluderat i S&P Global Sustainability Yearbook för andra året i rad

Nordea har klättrat i flera viktiga hållbarhetsrankningar och ingår återigen i S&P Global Sustainability Yearbook. Nordea placerar sig därmed i toppskiktet bland de 15 procent mest hållbara bankerna i världen.

Läs mer
Man and woman walking down a hallway in a warehouse and looking at a tablet

Hållbara banktjänster

Nordea kommenterar rapport om svenska bankers koldioxidavtryck

Den 24 januari publicerade Fair Finance Guide Sverige och Naturskyddsföreningen en rapport om finansierade utsläpp från utlåningen för de fem största bankerna i Sverige: Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rapporten nämndes även i svenska medier.

Läs mer
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt ägande

Nordea i dialog med företag om utfasning av PFAS

Som ansvarsfull investerare har Nordea därför anslutit sig till initiativet Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC), genom vilket drygt 50 kapitalförvaltare sam-arbetar för att få företag att fasa ut användningen av skadliga kemikalier.

Läs mer
bumblebee on a flower

Hållbara banktjänster

”Åtgärder för klimat och natur måste gå hand i hand”

Idag publicerar FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) sina första branschriktlinjer om biologisk mångfald, som tagits fram av en arbetsgrupp där Nordea varit representerat. I samband med detta publicerar Nordea sina första tematiska riktlinjer om biologisk mångfald.

Läs mer
Factory building

Hållbara banktjänster

Bankinitiativet Hållbar byggbransch sjösätts tillsammans med andra banker

Landes största banker lanserar gemensamma villkor mot fusk i byggbranschen – i nära samarbete med branschen. Syftet är att byggbranschen ska bli mer hållbar med hjälp av riktlinjer kring fusk, arbetsförhållanden och rapportering.

Läs mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Hållbara banktjänster

Anja Hannerz tar plats i styrelsen för FN:s miljöprogram för finanssektorn

FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) är ett omfattande nätverk av banker, försäkringsbolag och investerare som tillsammans verkar för mer hållbara ekonomier och för att erbjuda kunderna mer hållbara alternativ.

Läs mer
Windmills

Hållbara banktjänster

Nordea fastställer sektormål för kraftproduktion och jordbruk

De nya sektormålen är viktiga styrmedel för att minska koldioxidutsläppen i Nordeas utlå-ningsportfölj. De hjälper oss att stötta våra kunder i två sektorer som är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp i framtiden.

Läs mer
Senior man carrying plants in greenhouse

Finansiering

Vad är gröna lån?

Gröna lån är lån som ska användas i något hållbart eller miljövänligt syfte, till exempel att minska koldioxidutsläpp eller bidra till övergången till ett grönare samhälle genom att utveckla miljövänlig teknik.

Läs mer
Man carrying a solar panel

Sustainable finance

Vad är gröna obligationer?

Gröna obligationer är obligationer där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel för att finansiera lån till projekt inom förnybar energi, eldrivna fordon eller lån till privatpersoner och företag som vill bygga energieffektiva hus och fastigheter.

Läs mer
Woman working from home in her garden

Hållbara banktjänster

Vad är ansvarsfulla investeringar?

Vad innebär det att investera på ett ansvarsfullt sätt? Alla investerare, från småsparare till stora kapitalförvaltare, vill hitta en strategi som ger bra avkastning. Men den som vill satsa på hållbarhet använder även andra strategier.

Läs mer
A narrow path through spruce forest

Hållbarhet

Vad är ESG?

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för hållbarhet.

Läs mer