Cookies - DoubleClick

1. Nordea använder DoubleClick (ägs av Google) för att köpa reklamplats i media på internet. 

2. DoubleClick har en automatisk process för att köpa och boka reklamplats utifrån kriterier som Nordea har angett. Det innebär att Nordeas externa annonsering blir personanpassad och därmed mer relevant för läsaren. Läs mer om DoubleClick här.

3. Exempelvis kan annonser om ämnen som läsaren visat intresse för på Nordeas webbsidor visas för läsaren på andra internetsidor.

4 Cookies från DoubleClick sparas på besökarnas enheter när de kommer till en Nordeasida där DoubleClick finns, eller där det finns innehåll såsom AdWords eller YouTube (ägs också av Google), som kan spara cookies för DoubleClicks räkning.

5. DoubleClick är ingenting som syns. Som besökare kan du inte se programmet någonstans. Cookies sparas i bakgrunden och kopplas sedan till enheten.

6. Uppgifter som skapas av DoubleClick skickas till Google, och Nordea har inte kontroll över dessa uppgifter. Google kan använda dessa uppgifter för att visa relevanta annonser för läsaren på andra internetsidor. Nordea tillåter inte andra företags annonser på sina egna webbplatser.

Det här är en skärmdump av en DoubleClick-cookie (den kommenterade) som sparats av DoubleClick på en av Nordeas webbplatser. Cookies kan med några få klick visas på alla webbplatser genom att öppna webbläsarens utvecklarverktyg.

7. Cookies från DoubleClick hör till Nordeas cookie-kategori ”Marknadsföring”, eftersom DoubleClick sparar och kontrollerar dessa och eftersom uppgifterna skickas till Google.

8. Fullständig information om cookies i Nordea (inklusive DoubleClick) hittar du här.