Caroline Törnquist

2021-07-06 12:29

Därför bör ni skriva äktenskapsförord

Att säga ja till ett liv med varandra är bland det mest romantiska man kan göra och handlar inte om avtal och juridik. Eller? Faktum är att ett äktenskapsförord kan vara det mest omtänksamma man kan göra för varandra. – Att gemensamt ta ansvar för sin relation genom att skriva avtal är viktigt, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.

– Att prata om äktenskapsförord, skilsmässa och döden kanske inte känns så lustfyllt inför ett bröllop, men det är enormt viktigt. Annars finns det risk för eventuella tjafs och konflikter i framtiden, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.

Att ta ansvar och komma överens om hur man vill ha det, både juridiskt och ekonomiskt, ökar sannolikheten för ett harmoniskt äktenskap, menar Caroline Törnquist.

– Mitt råd till alla par är: Skaffa er kunskap och diskutera er specifika situation med en familjerättsjurist. Se till att upprätta de handlingar som behövs för att det ska bli som ni önskar. Det kostar lite men på samma sätt som ni försäkrar bil och hus kan ni se kostnaden som en försäkring för familjens framtida trygghet. Kanske bör det till och med vara en del av er bröllopsbudget.

Caroline Törnquist listar här några vanliga frågor och tips:

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan dig och din maka/make där ni kan avtala om att all eller viss egendom inte ska ingå i giftorätten. När man gifter sig inträder något som kallas giftorätt. Giftorätten träder i kraft först i samband med skilsmässa eller dödsfall och betyder att parterna ska dela lika på de gemensamma tillgångarna, efter avdrag av eventuella skulder. Under äktenskapet ansvarar respektive make för sina tillgångar och skulder. Ett äktenskapsförord kan inte upprättas ensidigt, det vill säga av ena parten utan båda makarna måste vara överens och förstå innebörden av ett äktenskapsförord.

Vem behöver ett äktenskapsförord?

Det är ett vanligt missförstånd att ett äktenskapsförord bara är något som extremt förmögna personer behöver. Faktum är att många har något som de ser som enbart sitt och som de vill behålla vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det kan vara stort som smått - allt ifrån en släktgård till en gammal klocka som gått i arv i familjen.

När är det särskilt viktigt att skriva ett äktenskapsförord?

Om du vill att något ska förbli ditt

Enskild egendom är egendom som inte delas lika vid en skilsmässa. Ingenting blir enskild egendom per automatik utan vad som ska vara det måste bestämmas antingen genom att ni själva kommer överens om det i ett äktenskapsförord, eller att en person som endera ger i gåva eller testamenterar något till någon av er anger det som villkor i gåvobrevet eller testamentet.

Om det finns bonusbarn

Har ni enbart gemensamma barn så ärver enligt lag först den efterlevande parten (du eller din make/maka) och sedan ärver era barn er. Detta gäller också om den avlidna har enskild egendom.

Finns det däremot bonusbarn, formellt kallat särkullbarn, ser det arvsmässigt annorlunda ut. Skulle din make eller maka ha barn sedan tidigare så har de rätt att få ut sin del av arvet på en gång. För att lösa ut dem kan du i värsta fall behöva sälja av er bostad, sommarstugan, båten, bilen med mera för att kunna ge dem sin arvslott. En lösning kan vara att teckna livförsäkringar på det belopp ni beräknar skulle behövas om den av er som har barn går bort. En annan lösning kan vara att skriva testamente. Ni kan också aktivt välja förmånstagare på till exempel pensionsförsäkringar.

Om du äger ett företag

Om du är ägare av, eller delägare i, ett aktiebolag bör ni diskutera om ni ska skriva ett äktenskapsförord som gör aktierna till enskild egendom. Det kan vara så att ni har avtalat i ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal att aktierna ska vara enskild egendom. Detta måste i de allra flesta fall också regleras i ett äktenskapsförord. Om ni inte gör det kommer värdet av aktieinnehavet att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa, eftersom aktierna då utgör giftorättsgods.

Glöm inte att uppdatera

Ert äktenskapsförord är något av en färskvara så se över innehållet med jämna mellanrum. Beslut som ni tog när ni gifte er är troligtvis inte aktuella efter tio eller 20 års äktenskap.

Ni kan också skriva ett nytt äktenskapsförord när ni vill eller behöver, förutsatt att ni är överens, till exempel om någon av er startar ett nytt företag eller det av annan anledning skett förändringar i er ekonomi. Viktigt då att kontrollera gamla äktenskapsförord så att inga oklarheter uppstår.

Privatekonomi
Insikter