Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

2023-12-18 08:38

Förändrad redovisningspraxis gällande utvecklingskostnader hänförliga till Nordeas digitala tjänster

Nordea har, efter en genomgång under fjärde kvartalet, beslutat att ändra sin redovisningspraxis gällande utvecklingskostnader hänförliga till bankens digitala tjänster. Nordeas nuvarande praxis är att kapitalisera utvecklingskostnader och periodisera dessa under nyttjandeperioden. Fortsättningsvis avser Nordea att kostnadsföra sådana utvecklingskostnader löpande. Den förändrade redovisnings­praxisen innebär att i Nordeas resultat för fjärde kvartalet kommer vi att redovisa en avskrivning av tidigare kapitaliserad utveckling till ett värde av 130 mn euro.

Nordea har en mycket stark position inom digital utveckling. Vår digitala kundupplevelse har rankats som den bästa bland jämförbara banker – och vi fortsätter fortlöpande att förbättra den. Samtidigt som utvecklingen på det digitala området går allt snabbare och innovationstakten ökar, fortsätter vi att investera i Nordeas digitala kapacitet – en av de viktigaste förutsättningarna för att genomföra vår strategi. Nordea är en digital föregångare bland banker och vår ambition är att erbjuda våra kunder alla relevanta digitala produkter och tjänster, och bibehålla vår ställning som den bästa mobilbanken i Norden. 

Enligt Nordeas redovisningsprinciper, som är baserade på IFRS, ska IT-utvecklingskostnader kapitaliseras när utvecklingsprojekten förväntas tillföra ekonomisk nytta över längre tid. Under fjärde kvartalet har Nordea gjort en genomgång av pågående utvecklingsprojekt avseende digitala tjänster och dragit slutsatsen att den snabba digitala utvecklingen, inklusive fortlöpande och agilt införande av nya funktioner och molnbaserade lösningar, gör det svårare ur redovisningsperspektiv att påvisa sådan ekonomisk nytta. Följaktligen, kundernas höga betyg på Nordeas digitala tjänster till trots, har vi kommit fram till att det är mer lämpligt att kostnadsföra denna typ av utvecklingskostnader löpande.

Vidare har Nordea beslutat att i resultatet för fjärde kvartalet börja tillämpa en mer konservativ redovisnings­praxis och upphöra med kapitaliseringen av ovan nämnda utvecklingskostnader, samt att skriva av det redovisade värdet för aktuella utvecklingskostnader relaterade till digitala tjänster på omkring 130 mn euro i sin helhet. Den förändrade redovisningspraxisen ger inga betydande effekter på Nordeas vinst per aktie från 1 januari 2024.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com) 

Pressmeddelanden