2022-09-20 11:28

Hur ser du på hållbarhet?

Det nya MiFID II-regelverket innebär inga stora förändringar i Nordeas placeringsråd-givning, men skapar förhoppningsvis ännu bättre förutsättningar för våra kunder att överväga hållbara alternativ, enligt Kerstin Lysholm från Investment Center i Nordea.
Windmills and power plant

MiFID II har uppdaterats med nya regler på ESG-området och sedan den 2 augusti måste alla placeringsrådgivare fråga efter och dokumentera kundernas hållbarhetspreferenser, precis som de gör när det gäller riskprofil och placeringshorisont i samband med placeringsrådgivningen.

I Nordea har vi frågat kunderna om deras hållbarhetspreferenser sedan 2019, så de nya reglerna innebär inga större förändringar i vår placeringsrådgivning. Däremot kommer de över tid sannolikt att påverka hur kunderna placerar, förklarar Kerstin Lysholm, chef för Investments Products and Offerings i Investment Center i Nordea:

”Vi ser tydligt hur intresset ökar. Närmare 50 procent av våra kunder säger att de vill veta mer om hur de kan spara och placera mer hållbart. 2019 var den siffran bara omkring 25 procent. Det är verkligen en positiv utveckling, för när du ställer frågan till kunderna, så är det något som händer.”

 
Det är verkligen en positiv utveckling, för när du ställer frågan till kunderna, så är det något som händer.

Kerstin Lysholm, Head of Investment Products and Offerings in Nordea’s Investment Center.

Styra det offentliga och privata kapitalflödet

Och något måste verkligen hända, betonar Kerstin Lysholm. Just nu saknas årliga investeringar på nästan 180 miljarder euro för att nå EU:s klimat- och energimål för 2030, vilket innebär att det krävs både offentligt- och privat kapital. Under 2018 godkändes handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt av EU-länderna. Ett av målen med planen var att styra kapitalflödet till hållbara investeringar. Syftet med det nya MiFID II-regelverket är att öka kundernas medvetenhet om hur deras placeringar kan göra skillnad.

En viktig fråga till placeringsexperten är huruvida medvetenhet alltid leder till handling. När kunderna säger att de vill placera ansvarsfullt, gör de också det då?

Även om vi ser ett ökat intresse, behöver kunderna fortfarande lite tid att fundera över och göra ändringar i sina placeringsportföljer. Andelen nysparande i Nordeas hållbara placeringsprodukter har tredubblats sedan 2019, så utvecklingen är bra. Jag tror det är naturligt med en fördröjning mellan medvetenhet och handling – framför allt när det gäller placeringar”, säger Kerstin Lysholm.

En viktig aspekt i kundernas försiktiga hållning till att göra ändringar i sina portföljer är också att hållbara placeringsprodukter, och hela strukturen runt dessa, fortfarande är under utveckling.

”Vi välkomnar det nya regelverket och EU:s ökade fokus på att fastställa vad som ska räknas som en hållbar placeringsprodukt, till exempel EU:s taxonomi för hållbar verksamhet och EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det behövs verkligen för att kunderna ska kunna navigera och bestämma hur de vill vara med och påverka. Nu har vi placeringsrådgivare ett omfattande arbete framför oss med att översätta regelverket till något meningsfullt, som hjälper kunderna att förstå vilken skillnad de kan göra och så småningom skrida till handling”, säger Kerstin Lysholm.

Vad är det som gör en placering hållbar?

Det nya EU-regelverket innebär ett mer enhetligt sätt att definiera hållbara investeringar i Europa. Eftersom Europa är ledande inom hållbara investeringar, kommer detta sannolikt även att ligga till grund för framtida definitioner globalt.

Negativ inverkan bestäms utifrån ett antal indikatorer som anses skada miljön och samhället. Exempel är höga utsläpp av växthusgaser, tillverkning av kontroversiella vapen, användning av tvångsarbete eller barnarbete och utarmning av viktiga ekosystem. Investerare kan minska den negativa inverkan genom att ta hänsyn till dessa faktorer när de investerar.

Positiv inverkan uppnås genom att investera i företag som bidrar till miljön och samhället utan att orsaka betydande skada, samtidigt som de följer praxis för god styrning. Regelverket ger ytterligare ett sätt att utifrån regler och bestämmelser fastställa vilka produkter och tjänster som kan anses vara hållbara.

Ambitiös, medveten eller inga preferenser? 

Den senaste nyheten i Nordeas placeringsrådgivning är därför ett nytt profileringsverktyg där vi ställer ett antal frågor till kunderna. Till exempel frågar vi: ”Hur viktigt är det för dig att dina placeringar bidrar till att minska den negativa inverkan på miljön och samhället?” När de har svarat på frågorna får de en indikation på huruvida de är ambitiösa, medvetna eller inte har några preferenser när det gäller hållbarhet.

”Det nya verktyget, och det nya regelverket, innebär att vi kan ha en mer detaljerad dialog med kunderna än tidigare, och det ger oss möjlighet att fördjupa dialogen om hållbarhet ytterligare. Jag hoppas att vi på ett ännu bättre sätt kan hjälpa de kunder som prioriterar hållbarhet, att ställa om till ännu mer hållbara spar- och placeringsalternativ”, säger Kerstin Lysholm.

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
ESG