Caroline Törnquist

2024-03-18 12:52

Köpa sommarhus utomlands? Glöm inte bort detta

Många har drömmen om att köpa en bostad utomlands. För att drömmen inte ska bli en mardröm kan det vara klokt att inför köpet sätta sig in i vilka frågor och fallgropar man ska vara lite extra uppmärksam på.
Caroline Törnquist

Många har drömmen om att köpa en bostad utomlands. För att drömmen inte ska bli en mardröm kan det vara klokt att inför köpet sätta sig in i vilka frågor och fallgropar man ska vara lite extra uppmärksam på. 

Alla länder har sina egna regelverk och lagstiftningar. Även om du är svensk medborgare påverkas du av det aktuella landets lagstiftning där bostaden ligger. Inte minst när det gäller skatter men även ur ett familjejuridiskt perspektiv. Att vara påläst innan köpet gör att du kan fatta kloka och relevanta beslut. 

Familjejuridiken spelar en viktig roll. EU har sina regler och ligger bostaden utanför EU blir det extra viktigt att sätta sig in i vad som gäller i det aktuella landet. Kanske är ni sambos? Då är det bra att känna till att den svenska sambolagen inte gäller i andra länder och att sambolagen endast omfattar gemensamt anskaffad permanentbostad, inte fritidsbostad. 

Vid köp av fritidsbostad utomlands kan ett gott råd vara att gå via en professionell eller auktoriserad mäklare. De har ofta mycket matnyttig information att dela med sig av när det till exempel gäller området du köper i. Mäklaren bör även kunna ge dig en uppskattning om vilka avgifter och skatter som tillkommer i samband med köpet. Det kan vara eventuella notarieavgifter, fastighetsavgifter och community-avgifter samt om det finns nationella skatteregler som kan träffa dig som köpare både i samband med bostadsköpet, men även längre fram.

Sedan 2015 har vi en arvslagstiftning som bygger på ett EU-förordnande i Sverige. Kortfattat innebär den att hemvistlandets lagar gäller. Det kan innebära att i det fall du tillbringar merparten av året i din fritidsbostad är det lagarna i landet fritidsbostaden ligger i som blir tillämpliga. 

I Sverige har vi idag ingen arvsskatt, förmögenhetsskatt eller gåvoskatt. Dessa skatter finns dock i flera andra länder och kan även tillämpas på personer som i övrigt är att betrakta som begränsat skattskyldiga (på engelska non-residents). Gränsen för när du blir skattskyldig i det andra landet kan således variera.

Att sätta sig in i såväl skatterättsliga som civilrättsliga regler samt att skriva ett testamente i det landet där bostaden ligger kan vara klokt. Men glöm inte att informera advokat eller notarie i utlandet om hur det ser ut i Sverige och om du har testamente skrivet i Sverige. Det är av vikt att testamentena stämmer överens och inte tar ut varandra. 

Jag rekommenderar att du tar hjälp av en rådgivare eller en jurist som har närvaro och kunskap om såväl skatter som familjejuridik, både i Sverige och i landet du köper bostaden i, för att närmare kunna sätta dig in i vilka regler som är tillämpliga för dig.

Privatekonomi
Insikter
Efter att ha läst den här artikeln, hur påverkades din uppfattning om Nordea?