Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2022-11-24 12:34

Många sparare osäkra på betydelsen av ESG och hållbarhet

Svenskarna har dålig koll på ESG, alltså faktorer som är relaterade till miljö och klimat, sociala frågor och bolagsstyrning. Det gäller i allmänhet, men även i det egna sparandet, enligt Nordeas hållbarhetsenkät. Här spelar bankerna en viktig roll i att fortsätta arbetet med att informera om vad en hållbar investering faktiskt innebär, menar Maria Rengefors, fondchef i Nordea.
Maria Rengefors, Head of Funds Swedish Branch

– Frågan om ESG och hållbarhet är komplex så jag har stor respekt för att många tycker att det är svårt. 

Nordea har via Kantar Sifo frågat drygt 1 000 svenskar från hela landet om deras syn på ESG, eller sparande med hållbart fokus. Enkäten visar att nära 70 procent inte har något sådant sparande. För lite drygt 30 procent av de tillfrågade är hållbarhetsfaktorer eller ESG ett krav när de investerar, men för 16 procent spelar det inte någon roll alls och 12 procent vet inte.

Maria Rengefors är lite överraskad av resultatet, inte minst med tanke på att betydelsen av frågor kring klimat, sociala faktorer och bolagsstyrning får en allt större tyngd genom EU:s gröna giv.

– Räknar vi även in dem som tycker att hållbarhetsfaktorer och ESG är viktigt, men som än så länge inte ser det som ett krav, är det dock sju av tio sparare som anser att det är viktigt. Det gör att vi tror att andelen som prioriterar ESG och hållbarhetsfaktorer i sitt sparande kommer att öka rejält under de kommande åren.

Många vill veta mer

En tredjedel uppger att de har investeringar som tar hänsyn till ESG och hållbarhetsfaktorer redan idag. Men många av de tillfrågade, drygt 40 procent, upplever att de inte är tillräckligt insatta för att känna sig trygga i att göra sådana investeringar. Nära hälften av de tillfrågade anser även att de inte får tillräckligt med information om hur de kan investera med hänsyn till hållbarhetskriterier. Samtidigt vill många veta mer, av de tillfrågade är det 40 procent som anser att frågan om hållbarhetsfaktorer och ESG är viktig.

– För oss som förvaltar fonder innebär begreppet ESG att vi utöver att titta på finansiella nyckeltal i våra bolagsanalyser även analyserar ESG-faktorer. Det innebär att se vilka risker och möjligheter som finns för bolagen när det gäller klimat- och sociala frågor samt bolagsstyrning, säger Maria Rengefors. 

Jämnt fördelat mellan mäns och kvinnors hållbara investeringar

Fonder är det mest populära sättet att spara enligt enkäten, och när det kommer till hållbara investeringar är det en knapp majoritet som är kvinnor i åldersspannet 50-69 år som är mest benägna att investera där hållbarhetsfaktorer spelar roll.

– Det har alltid funnits en föreställning om att det är mest kvinnor som bryr sig om de här frågorna, men jag tycker att undersökningen visar att det inte längre är så. Gapet har minskat, verkar det som, säger Maria Rengefors.

Hållbarhet
Insikter
ESG