Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2022-10-18 15:21

Nordea i partnerskap med Normative – underlättar för företag att mäta sina utsläpp

På global nivå pågår just nu den mest omfattande omställningen någonsin för att nå målet om en koldioxidneutral värld till 2050. Det innebär också att företag kommer att behöva mäta och begränsa sin klimatpåverkan, vilket är komplicerat och tidskrävande. Genom ett partnerskap med företaget Normative kan vi nu underlätta för våra kunder att mäta sina utsläpp.
Peter Dalmalm, Nordea, och Kristian Rönn, Normative
Peter Dalmalm, Nordea, och Kristian Rönn, Normative.

I ett flertal intervjuer och kundenkäter har Nordeas kunder uttryckt att de behöver stöd för att bli mer hållbara. De har framförallt uttryckt ett behov för ett digitalt verktyg som hjälper dem att mäta och rapportera sitt koldioxidavtryck för intressenter i värdekedjan, däribland kunder och investerare 

I samband med ett internt innovationsprogram på Nordea, där medarbetare under en begränsad tid får identifiera ett problem och arbeta med en lösning, inleddes ett samarbete med Normative som sedan 2014 är specialiserade på koldioxidredovisning och är officiell programvaruleverantör till FN-stödda SME Climate Hub

Tillsammans med Normative underlättar vi för våra företagskunder att mäta sina utsläpp  

Vi har nu ingått ett officiellt partnersamarbete med Normative som innebär att Nordeas kunder enkelt får tillgång till deras koldioxidkalkylator, Business Carbon Calculator. 

Kalkylatorn är optimerad för små och medelstora företag med verksamhet på en marknad och kan användas kostnadsfritt. För större företag med mer komplexa behov erbjuder Normative en ökad detaljnivå och anpassad planering av utsläppsminskningarna med stöd från deras klimatexperter. Nordeas kunder får 25 procents rabatt på övriga produkter och tjänster från Normative.

Det här är ett fantastiskt sätt att i våra möten med kunderna erbjuda konkreta råd om hur de kan komma igång med sin klimatomställning. Det bidrar också till att stärka dialogen över tid genom datadrivna insikter. 

Peter Dalmalm, chef för företagsaffären Nordea.

 

 - För att bli den ledande banken i Norden på hållbarhet, och för att kunna tillgodose våra kunders högt ställda krav på stöd i hållbarhetsarbetet, vill vi kunna erbjuda enkel åtkomst till relevanta självbetjäningsverktyg och hållbar finansiering i våra digitala kanaler. Idag tar vi ett stort och viktigt steg mot att uppnå det målet. Det här är ett fantastiskt sätt att i våra möten med kunderna erbjuda konkreta råd om hur de kan komma igång med sin klimatomställning. Det bidrar också till att stärka dialogen över tid genom datadrivna insikter, Peter Dalmalm, chef för företagsaffären Nordea. 

Genom samarbetet med Nordea hoppas vi att fler företag ställer om till en mer hållbar verksamhet.

Kristian Rönn vd och medgrundare på Normative. 

 - Företag behöver konkreta verktyg i sitt arbete med att mäta och reducera sina koldioxidutsläpp. Vi hjälper företag att göra det enkelt att göra rätt. Genom samarbetet med Nordea hoppas vi att fler företag ställer om till en mer hållbar verksamhet, Kristian Rönn vd och medgrundare på Normative. 

Framgångsrikt pilotprojekt i Sverige 

Under andra kvartalet 2022 genomfördes ett lyckat pilotprojekt med utvalda kunder för att se om Normatives lösning upplevdes som användbar. Det var tydligt att kunderna uppskattade verktyget och skulle rekommendera det till andra. Tillverkningsföretaget STIGA Sports ser bland annat att de fått en bättre översyn över sina utsläpp vilket gör det lättare att prioritera insatser.   

 - Tidigare har vi på STIGA Sports fokuserat på aspekter som rör material och produktionen av våra varor, men med stöd från Normative och genom att använda deras koldioxidkalkylator, har vi nu en bättre överblick över de samlade utsläppen i hela vår verksamhet, inklusive leverantörsledet. När vi nu utgår ifrån denna kunskap blir det enklare att prioritera och förbättra våra åtgärder för att göra STIGA Sports mer hållbart”, Ninni Pramdell, CFO STIGA Sports. 

Normative lanseras nu till Nordeas kunder i Sverige för att sedan rullas ut i bankens övriga nordiska länder. 

Normative förenklar koldioxidredovisningen

  • Normative är specialiserade på koldioxidredovisning sedan 2014 och är formell programvaruleverantör till det FN-stödda initiativet SME Climate Hub, som redan lett till att tusentals småföretag gjort åtaganden om nettonollutsläpp. Samarbetet innebär att företagen följer initiativet Science Based Targets (vetenskapsbaserade mål), CDP:s ramverk för små och medelstora företag och FN:s kampanj Race to Zero.   

  • Nyligen säkrade Normative 31 miljoner euro i nytt kapital genom en emission av B-aktier arrangerad av riskkapitalbolaget Blume Equity som fokuserar på tillväxtbolag inom klimatteknikområdet. Normative mottog även ett bidrag/stipendium från Google. 

Hållbarhet
ESG
Insikter