Caroline Törnquist

2021-08-10 11:22

Sambo, gift eller bonusförälder? Så undviker du konflikter om arvet

Har du koll på vem som ärver dig? Genom att sätta dig in i vad som gäller kan du undvika både oro, osäkerhet och framtida konflikter. Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist ger guidning i arvsfrågan.
nordea-familjerättsjurist-caroline-tornquist

Senast det skedde en större översyn av arvslagstiftningen i Sverige var 1988 och mycket har hänt med våra familjeförhållanden sedan dess. Vi har kärnfamiljer, regnbågsfamiljer, samboförhållanden och gifta med både gemensamma och särkullbarn, och lagstiftningen har inte riktigt hängt med.  

Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea, råder alla att sätta sig in i vad som gäller för just den egna familjesituationen. 

– Det är allas vårt ansvar. Diskutera arvsfrågor öppet och när ni kommit fram till vad ni vill ska gälla – upprätta de dokument som behövs för att det ska bli så som ni önskar. På så sätt vet alla vad som gäller och ni har möjlighet att undvika eventuella framtida konflikter, osäkerhet och oro, säger hon.  

Att inte ha koll på vem som ärver dig kan få stora konsekvenser, och därför är det viktigt att se över sin situation och planera.  

– Att skriva ett testamente är viktigt. Vi är många som önskar skydda både våra livspartners och våra barn och lagen ger inte alltid det skydd som du själv kanske önskar. Att ta hjälp av en erfaren familjerättsjurist är en bra investering för familjen, säger Caroline Törnquist.  

Har du koll på vem som ärver dig? Här är exempel på olika familjesituationer och vem som ärver vem enligt svensk lag. 

1. Om du är ogift utan barn  

Som ensamstående väljer du själv vem eller vilka du vill testamentera dina tillgångar till. Skriver du inget testamente gäller den så kallade laga arvsordningen. Det betyder att det i första hand är dina föräldrar som ärver dig med hälften var. Skulle de, eller en av dem, vara avlidna är det dina syskon och halvsyskon på respektive sida som ärver, och i avlidna syskons ställe ärver syskonbarn. Även mor- och farföräldrar ingår i den laga arvingekretsen. Däremot är det stopp vid kusiner, vilka alltså inte ärver enligt svensk lag.  

2. Om du är gift utan barn  

Makar utan barn ärver varandra fullt ut, även enskild egendom, med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt förfogar över arvet, och får använda tillgångarna som hen vill. Hen kan sälja, spendera och ge bort arvet men får inte testamentera om det hen ärvt. Den avlidnes laga arvingar (föräldrar, syskon, syskonbarn) ärver först när den efterlevande maken gått bort och då med så stor andel som den först avlidne lämnat efter sig.  

3. Om du är gift och ni endast har gemensamma barn  

Som makar ärver ni varandra fullt ut, även enskild egendom som ni kan ha på grund av villkor i gåvobrev, testamente och förmånstagarförordnande eller genom att ni skrivit äktenskapsförord. Era barn ärver er när ni båda är avlidna. Barnen kan alltså inte kräva att få sitt arv när ena föräldern avlider utan får vänta till båda avlidit. 

4. Om du är sambo med gemensamma barn eller du är sambo utan barn  

Oavsett hur länge du varit sambo och oavsett om det finns barn eller inte har man som sambo ingen arvsrätt efter varandra enligt svensk lag.  

Har ni barn, är det barnen som ärver. Det gäller även om barnen är gemensamma och om de är omyndiga. Är ni sambor utan barn, då ärver sambons föräldrar i första hand. I avliden förälders ställe ärver syskon, syskonbarn etc.  

Genom att upprätta ett testamente kan man skriva in att sambo ska ärva men då ska man vara medveten om att barnen, gemensamma och inte gemensamma, alltid har rätt att kräva ut sin laglott (laglott är hälften av arvslotten). 

5. Om du har barn från tidigare relationer  

En vanlig missuppfattning är att man alltid ärver varandra om man är gift. Det är fel. Har ni barn sedan tidigare relationer, så kallade särkullbarn, är det barnen som ärver. Har ni barn både från tidigare relationer och gemensamma barn, får barn från den tidigare relationen ut sitt arv medan de gemensamma barnen får vänta, deras arv tillfaller den efterlevande makan med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt förfogar över arvet, och får använda tillgångarna som hen vill. Hen kan sälja, spendera och ge bort arvet men får inte testamentera om det hen ärvt. Ärver gör era gemensamma barn när ni båda avlidit.  

Privatekonomi
Insikter