Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2022-11-01 10:51

Tidöavtalet – hur påverkas du som företagare?

Hög inflation, stigande räntor och höga elkostnader. I dessa tider har vi också en ny koalitionsregering på plats bestående av M, L och KD som tillsammans med SD lagt fram och presenterat ett samarbetsavtal, det så kallade Tidöavtalet. Här presenterar vi de delar som påverkar dig som företagare.
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden Nordea.
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden Nordea.

 

Vi har en ny regering på plats och riksdagen har röstat fram Ulf Kristersson som ny statsminister. Förhandlingarna mellan partierna M, KD, L och SD - har resulterat i ett 62-sidigt samarbetsavtal, det så kallade Tidöavtalet, vilket redogör för hur de avser att samarbeta inom sju definierade politiska områden. 

Tidöavtalet påverkar dig både som privatperson och företagare och innehåller både en översyn av ISK-konton, 3:12-reglerna samt arvsrätten.

 

Som företagare är det bra att ha koll på hur Tidöavtalet ser ut i stora drag, för det kommer göra det enklare att planera sin verksamhet framåt.

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden Nordea.

 

Förslag som påverkar dig som företagare  

Här listar vi de delar ur Tidöavtalet som kan komma att påverka dig mest som företagare. Mer detaljer kring förslagen kommer att ges den 8 november då regeringen lämnar över budgetpropositionen, också kallad kallad höstbudgeten, till riksdagen. 

 

  • Bolagsskatter och kapitalskatter ska vara konkurrenskraftiga och främja fler nya företag som bidrar till jobb, tillväxt och välstånd. 

 

  • Villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital ska förbättras, exempelvis genom förändringar i 3:12-regelverket. 

 

  • Ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal bör förenklas och underlättas för att inte livskraftiga företag ska läggas ned i onödan. 

 

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster och pensionsinkomster. 

 

  • Ett tak för bidrag ska göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete 

 

  • Lägre drivmedelspriser. 

 

  •  Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri. 

 

  • Förhöjd inkomstskatt på arbetskraftsinvandring.   

 

  • Den tillfälligt höjda a-kassan förlängs.   

Entreprenörskap
Finansiering
Insikter