Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2023-10-17 16:16

Vad är gröna lån?

Enkelt förklarat:

Gröna lån är lån som ska användas i något hållbart eller miljövänligt syfte, till exempel att minska koldioxidutsläpp eller bidra till övergången till ett grönare samhälle genom att utveckla miljövänlig teknik.

Några exempel på gröna lån till privatkunder:

  • Ett lån till en elbil
  • Ett lån för att installera solpaneler på ett hustak
  • Ett lån för att tilläggsisolera ett hus så att uppvärmningen blir mer energisnål

Några exempel på gröna lån till företagskunder:

  • Ett lån för att bygga en solpark
  • Ett lån för att bygga fastigheter med nollutsläpp
  • Ett lån så att ett företag som arbetar med vattenrening kan växa

Hur definierar Nordea gröna lån?

Gröna lån är lån som uppfyller kriterierna i Nordeas ramverk för gröna obligationer (endast på engelska). Kriterierna bygger på internationella standarder för gröna obligationer. När Nordea emitterar ett grönt lån så innebär det att vi sätter en kvalitetsstämpel på lånet. Stämpeln innebär att Nordea har angett stränga kriterier för hur det upplånade kapitalet ska användas och redovisning av miljöpåverkan.

Läs mer om standarder för gröna obligationer: Principer för gröna obligationer från ICMA (International Capital Market Association) (svensk version finns)

Vad är kopplingen mellan gröna lån och gröna obligationer?

När en bank lånar ut pengar till företag eller privatpersoner behöver den hitta pengar någonstans för att finansiera lånet. Det kan göras genom att ge ut obligationer. Gröna obligationer är obligationer där pengarna från obligationerna är öronmärkta för hållbara ändamål, till exempel finansiering av gröna lån till privatpersoner och företag. Detta kallas också grön finansiering.

Gröna obligationer är populära bland pensionsfonder och andra stora institutionella investerare som vill vara med och stödja övergången till en hållbar framtid. För att säkerställa att lånen som finansieras av våra gröna obligationer verkligen är hållbara, har Nordea tagit fram ett ramverk för gröna obligationer.

Läs mer om gröna obligationer och Nordeas ramverk för gröna obligationer.

 
Finansiering
Hållbara banktjänster
Hållbarhet