Vi förhindrar ekonomisk brottslighet

Människohandel, terrorism, korruption, narkotikasmuggling, skatteflykt och andra brott orsakar allt större ekonomiska och sociala kostnader runtom i världen.

Att spåra och stoppa pengaflödena från kriminell verksamhet är avgörande för att motarbeta brottslingarna och därför är bankerna en viktig del av lösningen.

Nordea tar sitt samhälls- och kundansvar på allvar och har byggt upp ett starkt försvar för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för olagliga syften.

Vi har investerat stora resurser i rätt personal och effektiva verktyg. Vi har tydliga riktlinjer och rutiner för riskhantering som hjälper oss att skydda våra kunder och samhället från ekonomisk brottslighet.