Leverantörsportal (Supplier Portal)

Om Nordeas leverantörsportal (Supplier Portal)

Business meeting

De här sidorna är avsedda för befintliga och potentiella leverantörer till Nordea.

Våra leverantörer är en integrerad del av våra kommersiella tjänster och viktiga för det värde Nordea erbjuder sina kunder. Nordea menar att en god och tydlig inköpspraxis stödjer goda relationer med leverantörerna, grundade på ömsesidig respekt, transparens och tillit.

Via leverantörsportalen kan befintliga och potentiella leverantörer hitta information om:

  • Inköpsprocessen 
  • Inköpsvillkor 
  • Corporate Social Responsibility-krav
I Nordeas leverantörsportal och leverantörshandbok kan du läsa mer om vad vi förväntar oss av alla leverantörer. Tillsammans kan vi göra affärer på ett enklare sätt.