Vår symbol för hållbara val

Vår hållbarhetssymbol, Hållbart val, gör det enklare att hitta och välja Nordeas hållbara alternativ.   

Det blir allt viktigare för våra kunder att kunna göra hållbara ekonomiska val. Hållbart val är symbolen för Nordeas hållbara produkter. Vi lägger extra stor vikt vid hållbarhetsfaktorer så att du kan göra skillnad – i din ekonomi och för samhället som helhet. Syftet med Hållbart val-symbolen är att lyfta fram våra hållbara produkter. Du kan lita på att produkter märkta med symbolen uppfyller Nordeas kriterier för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG). 

Var visas symbolen?

Symbolen visas på våra globala och lokala webbsidor, för att hjälpa dig att hitta vårt hållbara produktutbud och lyfta fram produkter som kan passa ditt behov av banktjänster. Hållbart val införs gradvis i alla våra affärsområden, och framöver kommer du att stöta på symbolen allt oftare, på våra webbsidor och i andra kanaler. 

Vilka produkter får kallas för ett hållbart val?

Hållbart val-symbolen sätts på produkter med en viss hållbarhetsnivå. Produkter som är märkta med den här symbolen är noggrant utvalda baserat på Nordeas ESG-kriterier. Du hittar information om hållbarhetsaspekterna för varje produkt under rubriken Hållbarhet. 

Nordea har legat i framkant inom hållbarhet i över ett decennium och erbjuder ett attraktivt och brett produktutbud inom kategorin Hållbart Val. Erbjudandet inkluderar hållbara finansiella utlåningsprodukter såväl som fonder och pensionsprodukter med specifika hållbarhetskriterier. Erbjudandet utvidgas kontinuerligt för att möta kraven från kunder, investerare och regleringar. 

Cirka 30 procent av det samlade kapital som förvaltas av Nordea Asset Management finns i fonder med ESG-teman och denna andel ökar snabbt.