2022-03-24 16:24

Nordea Sverige rankar topp 10 i jämställdhetsindex

Att arbeta med allas lika villkor är en del av Nordeas kärnvärderingar. I årets SHE index rankas Nordea Sverige på plats sju, en förbättring med tre placeringar jämfört med förra året.
Åsa Nilsson Billme mångfaldschef på Nordea
Åsa Nilsson-Billme, mångfaldschef på Nordea.

 - Vi är stolta över att Nordea Sverige klättrat i den här listan. Jämställdhet och mångfald är något vi arbetar aktivt och långsiktigt med i hela koncernen och vi gör framsteg, även om vi har mycket kvar att göra, säger Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity & Inclusion i Nordea.

Under 2021 började hela Nordea arbeta med en ny mångfalds- och inkluderingsstrategi, vilket har lett till ett mer fokuserat arbete och snabbare förändringar. Arbetet har innefattat mer kommunikation, mer utbildning för alla anställda och en tydligare struktur och styrning kring arbetet med frågan som helhet.

 - Vi kan se att vårt ytterligare ökade fokus på mångfald och inkludering i alla delar av organisationen leder till förbättring på många olika plan. Därför är det extra roligt att få en framstående placering i SHE index, inte minst för att vi också internt får ett kvitto på att arbetet bär frukt, säger Åsa Nilsson Billme. 

Index väger in olika delar

SHE index är ett målverktyg som är utvecklat för att visa på den faktiska könsbalansen i stora företag. Max antal poäng är 100, och poängen delas ut baserat på könsfördelningen (vägs in till 60 procent) i ledningen samt på några andra parametrar (vägs in med 40 procent) till exempel vilka policyer som företaget arbetar efter, samt möjligheter till kompetensutveckling och verktyg i det dagliga arbetet. Det är på detta index som Nordea Sverige rankas till plats 7 bland 19 företag som är med på listan detta år. 

Läs mer om SHE:s arbete
Värderingar
Om oss