Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2023-09-21 13:08

Nordea tar plats i expertgrupp inom klimatredovisning

En ny global grupp med 15 experter från tunga banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag ska leda arbetet med att ta fram en ny standard för klimatredovisning i finanssektorn.
Nordea climate expert Stefan Henningsson.
Den nya gruppen ingår i PCAF og presenterades igår under klimatveckan i New York.

Den nya gruppen ingår i PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) som Nordea gick med i för tre år sedan, och vår klimatspecialist Stefan Henningsson deltar från Nordea. Gruppen presenterades igår under klimatveckan i New York. Deras första arbetsuppgift blir att diskutera och välja ut områden där klimatredovisningen behöver vidareutvecklas. 

”PCAF och expertgruppen har tillkommit på finansbranschens initiativ och därmed finns goda förutsättningar att främja omställningen till nettonollutsläpp i samhället. Vi behöver gemensamma standarder och metoder för att kunna mäta utvecklingen. Om vi inte kan mäta utsläppen så kan vi inte heller hantera dem. Vi hade en hel del extremväder runtom i världen denna sommar och det blir allt tydligare att vi behöver skynda på omställningen. Den nya gruppen ska nu börja jobba för att ytterligare minska koldioxidutsläppen i finanssektorn”, säger Stefan Henningsson.

Vi behöver gemensamma standarder och metoder för att kunna mäta utvecklingen. Om vi inte kan mäta utsläppen så kan vi inte heller hantera dem. 

Vad är finansierade utsläpp?

Finansierade utsläpp är de indirekta utsläpp av växthusgaser som kommer från vår utlånings- och investeringsverksamhet. Att samla in data om och kvantifiera finansierade utsläpp är ett sätt att integrera hållbarhet i vår kärnverksamhet. 

Läs mer om Nordeas framsteg

I Nordea har vi under flera år arbetat med att utveckla omfattande metoder för att kunna följa upp och göra prognoser över våra finansierade utsläpp. I vår senaste årsredovisning finns en fullständig översikt över de mål som vi ställt upp för att nå nettonollutsläpp senast 2050 och vi redovisar också hur utsläppen fördelas i våra kredit- och investeringsportföljer. 

”Det innebär att vi noga följer upp alla våra affärsområden och utsläppen från vår verksamhet, och tillsammans med företagen som vi investerar i och våra företagskunder kan vi nu förbättra datakvaliteten över tid, ställa upp ännu bättre mål för att mäta utvecklingen och påskynda omställningen. Inom vissa områden saknas fortfarande bra metoder för att redovisa koldioxidutsläpp och jag är säker på att den nya expertgruppen kan fortsätta att utveckla och sprida standarderna i hela sektorn”, säger Stefan Henningsson.

Om PCAF

Det internationella samarbetet PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) lanserades 2019. Idag har över 420 banker och andra finansinstitut anslutit sig till PCAF. Företagen som undertecknat PCAF samarbetar för att ta fram en standard för redovisning och rapportering av växthusgaser i finanssektorn så att utsläpp av växthusgaser från kredit- och investeringsportföljer, försäkringar och andra finansiella produkter och tjänster ska kunna mätas och redovisas. Därigenom tar PCAF-deltagarna ett viktigt steg mot att kunna bedöma klimatrisker, ställa upp mål i linje med Parisavtalet och ta fram effektiva strategier som stödjer en koldioxidsnål realekonomi.

 

 

Läs mer om PCAF
Hållbara banktjänster
ESG
Hållbarhet