Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2023-05-31 11:10

Norrsken & Nordea stödjer Nordic SeaFarm – satsar på tångodling i stor skala

Odlingsmarken krymper och fiskbestånden har minskat med 80 procent, vilket hotar livsmedelsförsörjningen i världen. Det här vill Nordic SeaFarm ändra på. Genom att odla hållbar tång i stor skala ger de vår planet en chans att återbildas. Vi möter Simon Johansson, vd på Nordic SeaFarm, som har sitt kontor på tech-hubben Norrsken House i centrala Stockholm.
Simon Johansson, vd Nordic SeaFarm.
Simon Johansson, vd och grundare Nordic Seafarm.

Nordic SeaFarm utforskar den sanna potentialen i tång

Den odlingsbara marken har minskat sedan år 2000, vilket gör det svårt för oss att klara livsmedelsförsörjningen. Och i haven finns andra problem. Fiskbestånden har minskat med 80 procent och försurningen ökar. Om vi ska kunna livnära framtidens generationer måste vi hitta lösningar för att återställa havsmiljön. Enligt Nordic SeaFarm kan tång vara en perfekt lösning.

 - Tång är en helt återbildningsbar gröda som kan minska efterfrågan på traditionella jordbruksprodukter, samtidigt som den bidrar till att rädda haven genom att absorbera koldioxid och stärka den biologiska mångfalden, säger Simon Johansson, vd på Nordic SeaFarm.

Tång är en helt återbildningsbar gröda som kan minska efterfrågan på traditionella jordbruksprodukter, samtidigt som den bidrar till att rädda haven genom att absorbera koldioxid och stärka den biologiska mångfalden

Simon Johansson, vd Nordic SeaFarm.

Men går det att leva på tång? Ja, det gör det.

 - Tång är faktiskt väldigt näringsrikt. Viss tång innehåller upp till 35 procent protein och tång används redan idag som en läcker ingrediens i många rätter, särskilt i asiatiska fusionskök, fortsätter Simon.

Nordic SeaFarm till havs.

Skandinavien idag – Europa imorgon

Det närmsta målet för Nordic SeaFarm är att tång ska bli en etablerad ingrediens i livsmedelsproduktionen så att vi verkligen kan dra nytta av dess goda egenskaper.

 - Till exempel möjligheten att ersätta ingredienser som kött eller sojabönor. Men tång kan också användas för att för att avskilja och lagra koldioxid, säger Simon.

Företaget har lanserat sin produkt i Skandinavien och redan värvat över 90 kunder. Nu har de planer på att expandera i Europa.

 - Vår ambition är att växa och bli ledande i Europa. Vi planerar också att gå in på andra vertikala marknader med hög potential, såsom biomaterial, hygienprodukter och djurfoder, fortsätter Simon.

Vi planerar också att gå in på andra vertikala marknader med hög potential, såsom biomaterial, hygienprodukter och djurfoder.

Simon Johansson, vd Nordic SeaFarm.

Ett starkt team och kunder skapar tillväxt

Under 2022 sattes Nordic SeaFarm verkligen på prov när skörden blev fyra gånger större än året dessförinnan.

 - Min viktigaste lärdom som entreprenör är att teamet är allt. Genom samarbete, nytänkande och en gnutta mod klarade vi tillsammans av att hantera 70 ton under en kort skördeperiod.

För att kunna växa måste SeaFarm investera i personal och infrastruktur till havs, men företagets ambition är att vara så kapitalsnål som möjligt och undvika överfinansiering.

 - Den bästa finansieringen kommer från fakturorna som kunderna betalar. Den näst bästa kommer från långsiktiga investerare som delar vår mission, och vi hade turen att få med oss sådana för några år sedan när vi genomförde vår senaste finansieringsrunda, säger Simon.

Den bästa finansieringen kommer från fakturorna som kunderna betalar. Den näst bästa kommer från långsiktiga investerare som delar vår mission.

Simon Johansson, vd Nordic SeaFarm.

Simon lägger också till att det är bra att träffa investerare och sälja in företaget kontinuerligt, med jämna mellanrum. Finansiering och kapitalanskaffning är en resa.

 - Vi fick till exempel möjlighet att prata om vårt företag på ett Norrsken-evenemang förra året där både Nordea och nordiska riskkapitalister fanns med i publiken. Evenemanget gav oss nyttiga kontakter och bra erfarenheter som har hjälpt oss mycket i planeringen av den nya finansieringsrunda som vi drar igång nu.

Ny hälsoapp stöttas av Nordea – kan göra rehab enklare för miljontals

Globalt lider en av tre vuxna av minst två kroniska sjukdomar. Det vill bröderna Petter och Jesper Aasa ändra på. De har nu lanserat Vitala-appen, världens första medicinska tränings- och rehabiliteringsapp. För att få ytterligare skjuts tog de hjälp av Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea Sverige, med målet att hjälpa en miljard människor.

Läs mer

Norrsken and Nordea – förnyat partnerskap

Norrsken stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, som fattigdom, hunger, miljöfrågor, psykisk hälsa och integration. Norrsken stöttar genom att driva Norrsken House (en samlingsplats och ekosystem i Stockholm med 450 impact-tech-entreprenörer) och en VC-fond värd en miljard dollar.

Sedan 2018 har Nordea varit huvudpartner till Norrsken House och vi stöttar dagligen medlemmarna med vår rådgivning, expertis och vårt nätverk av storkunder och investerare. Norrsken och Nordea har nu förnyat partnerskapet till 2024.

Norrsken och Nordea - förnyat partnerskap

Inspireras av fler Impactbolag på Norrsken

Ny hälsoapp stöttas av Nordea - Vitala kan göra rehab enklare för miljontals

Norrsken och Nordea stöttar ABC Labs i deras kamp att bekämpa pandemier

Norrsken och Nordea stöttar Plaant som vill få människor att odla sin egen mat

Norrsken och Nordea stöttar Innoscentia som vill minska matsvinnet

Norrsken och Nordea stöttar Volta som minskar utsläppen från kor

Norrsken och Nordea stöttar Alex Therapeutics i deras kamp mot rökning

Leia vill digitalisera mödrahälsan globalt – Nordea stöttar tillsammans med Norrsken

Nordea och Norrsken stöttar &Repeat som vill minska avfallet från take-away mat | Nordea

Entreprenörskap
Hållbarhet