Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2021-12-02 14:55

Vad innebär deflation?

Här förklarar chefekonom Annika Winsth makroekonomiska begrepp. 

 

Vad innebär deflation?

Att den allmänna prisnivån sjunker i motsats till inflation då priser stiger.

Varför ska man bry sig om deflation?

Någon enstaka månad med deflation är inget att oroas över eller om priser faller pga teknisk utveckling. Men varaktigt innebär deflation att ”allt” är billigare i morgon och att såväl hushåll som företag avvaktar med att konsumera, investera och anställa, vilket påverkar konjunkturen, arbetsmarknad, företag negativt.

Hur kan deflation påverka folks privatekonomi? 

På sikt ökar arbetslösheten då företagen behöver säga upp personal när efterfrågan är svag. De som sparar gynnas på bekostnad av de som lånar då pengarna blir mer värda över tid. Deflation är ovanligt, krisen under 1920-talet är ett exempel.

Hur kan deflation påverka ett lands ekonomi?

Svag konjunktur och stigande arbetslöshet.

Chefekonom Annika Winsth.
 
Insikter